Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324:2012
Архiви

Сomparison of the quality micronutrient compound of recommended daily intakes and the second type diabetes patients’ diet

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

J. Kozonova
L. Telegenko
N. Stavnicha

Анотація

The comparative analysis of the micronutrient diet compositions of the patients with type II diabetes and healthy people were held. It was found that in a diet it is necessary to enrich the following micronutrients: B vitamins, biotin, vitamin A, E, D, C, minerals magnesium, zinc, calcium, selenium, manganese, chromium, sulfur. At the same time, it is necessary to reduce the content of sodium, iron and fluoride. You can find the recommendations for the creation of software for the development of individual diets for the prevention and treatment of diabetes type II. In addition to these selected criteria (Micronutrient) it is recommended to enter the following: the total number of proteins, fats, carbohydrates, as well as the minimum content of omega-3 fatty acids, and the maximum content of simple carbohydrates and starch. The analysis of the chia seeds chemical composition on the content of diabet essential micronutrients were held. It is shown that the use of chia seeds in products for the prevention and treatment of diabetes is extremely important.

Ключові слова:
Для цієї мови відсутні ключові слова

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kozonova, J., Telegenko, L., & Stavnicha, N. (2017). Сomparison of the quality micronutrient compound of recommended daily intakes and the second type diabetes patients’ diet. Food Science and Technology, 11(1). https://doi.org/10.15673/fst.v11i1.290
Розділ
Нутриціологія, дієтологія, проблеми харчування
Біографія автора

J. Kozonova, Одеська національна академія харчових технологій

Кафедра харчової хімії, доцент

Посилання

1. Informatsiinyi biuleten 312. Diabet Informatsiinyi biuleten 312. Rezhym dostupu do resursu: who.int/mediacentre/factsheets/fs312/ru/.

2. Fadeev PA. Sakharnii dyabet v detaliakh dyahnostyky y lechenyia. M.: "ЭKSMO": 2016; 304.

3. Pyter Dzh Uotkyns. Sakharnii dyabet = ABC of Diabetes; M.: Bynom: 2006 ISBN 5-9518-0156-7.

4. Uyllet U. Khymyia zdorovoho pytanyia / U. Uyllet, P. Skerret. – Mynsk: Popurry, 2014. – 352 s.

5. Roitberh HE. Metabolycheskyi syndrome; Moskva: Med-press-ynform: 2007

6. Mamedov MN. Rukovodstvo po dyahnostyke y lechenyiu
metabolycheskoho syndroma: M.: Multyprynt; 2005.

7. Ohanova RH, Mamedova MN. Shkola po dyahnostyke y lechenyiu metabolycheskoho syndroma. ;M.: Medytsynskaia knyha: 2007.

8. Эnfeldt A. Revoliutsyia v ede! LCHF Dyeta bez holoda: Moskva: Bertelsmann Medya Moskau Ao; 2014.

9. Shenderov BA. Funktsyonalnoe pytanye y eho rol v profylaktyke metabolycheskoho syndroma: M.: DeLy prynt: 2008.

10. Rubyna EA. Fyzyolohyia pytanyia: Moskva: Yzdatelskyi tsentr "Akademyia": 2014.

11. Strokov YA, Strokov KY, Soluianova TV. Ot tyamyna k benfotyamynu: sovremennыe podkhodi v lechenyy dyabetycheskoi polynevropatyy. Farmacia. 2006; 7: 1-5.

12. Doronyn AF, Shenderov BA. Funktsyonalnoe pytanye: Moskva: Hrant: 2002.

13. Balabolkyn MY, Klebanova EM. Vytamynno-myneralnie kompleksi v terapyy sakharnoho dyabeta y eho sosudystikh oslozhnenyi: M.: AKVYON. Vytamynoterapyia y profylaktyka sakharnoho dyabeta; 2007.

14. Suslykov VL. Heokhymycheskaia эkolohyia boleznei: Moskva: Helyos ARV; 2000.

15. Pyshchevaia tsennost, khymycheskyi sostav y kaloryinost semian chya. USDA SR-23 USDA National Nutrient Database for Standard Reference. – 2015. – Rezhym dostupu do resursu: http://www.intelmeal.ru/nutrition/foodinfo-seeds-chia-seeds-dried.php.

16. Kon YIa, Alekseeva YA. Otchet o nauchno-yssledovatelskoi rabote na temu: "Medyko-byolohycheskye obosnovanyia vozmozhnosty yspolzovanyia muky semian rastenyia Chya v pytanye detei starshe 3 let: Moskva: FHBU "NYY pytanyia"; 2013.

17. Kozonova J, Telegenko L, Stavnicha N. Comparison of the quality macronutrient compound of recommended daily intakes and the second type diabetes patients’ diet Food science and technology. 2016; 10(3): 5-6. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fst.v10i3.174

18. Kozonova JO. Nutriyentnyy dysbalans ratsionu yak osnovnyy faktor u rozvytku metabolichnoho syndromu. Food science and technology. 2015; 4: 9-15. DOI 10.15673/2073-8684.4/2015.55863

19. Kozonova JO. Osoblyvosti skladannia ratsioniv kharchuvannia dlia khvorykh na tsukrovyi diabet II typu. Ozdorovchi kharchovi produkty ta diietychni dobavky: tekhnolohii, yakist ta bezpeka: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 12-13 travnia 2016 r., m. Kyiv; K.: NUHT, 2016: 149-150 s.

20. Kolesnychenko SL, Telezhenko LN, Kozonova JO. Osobennosty pytanyya pry metabolycheskom syndrome /Sbornyk statei nauchno-ynformatsyonnoho tsentra «Znanye» po materyalam X mezhdunarodnoi zaochnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy: «Razvytye nauky v XXI veke» 1 chast, h. Kharkov: sbornyk so statiamy (uroven standarta, akademycheskyi uroven). – D. : nauchno-ynformatsyonnii tsentr «Znanye», 2016: 41-45.