Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324:2012
Архiви

КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ ЗМІНИ ЯКОСТІ НОВІТНІХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. М. Силка
Н. Е. Фролова
В. С. Гуць

Анотація

Встановлення строку придатності готової продукції вимагає тривалих досліджень. Використання методів моделювання у даному випадку дозволяє за короткий проміжок часу отримати необхідні дані та спрогнозувати тривалість зберігання харчового продукту. Нативні інгредієнти скорочують термін реалізації харчових продуктів, що їх містять. Це одна з основних причин обмеженого асортименту натуральних ароматизаторів на ринку України. В статті розглянуто натуральний ароматизатор «Кминний», що складається з компонентів ефірних олій, представлений як багатопараметрична різнопрофільна система. Дослідження стабільності ароматизатору проводили на дев’яти зразках протягом двох років при сприятливих та несприятливих умовах зберігання. Якість ароматизатора виражали як багатокутник якості, на променях якого відкладено значення вмісту ароматичної складової.
Оскільки при зберіганні змінюється компонентний склад ароматизатору, то на кожному етапі отримано різні багатокутники якості. Площа даних багатокутників з часом зменшується і досягає мінімально допустимої, при якій якість ароматизатора визначається як незадовільна. На основі отриманих даних побудовано графічні залежності зміни площі багатокутника якості ароматизатору «Кминний» у часі та складено математичні моделі.

Ключові слова:
харчові продукти, строк придатності, якість, натуральні ароматизатори, кінетична модель

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Силка, І., Фролова, Н., & Гуць, В. (2016). КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ ЗМІНИ ЯКОСТІ НОВІТНІХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. Food Science and Technology, 10(1). https://doi.org/10.21691/fst.v10i1.72
Розділ
Нутриціологія, дієтологія, проблеми харчування
Біографії авторів

І. М. Силка, Національний університет харчових технологій

кандидат технічних наук, асистент

Н. Е. Фролова, Національний університет харчових технологій

кандидат технічних наук, доцент

В. С. Гуць, Національний університет харчових технологій

доктор технічних наук, профессор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності

Посилання

1. Steele Robert Understanding and Measuring the Shelf-life of Food / R. Steele. Saguy. I. Modeling of quality deteriorationdurin food processingand storage / I. Saguy, M. Karel // Food Technology. – 1990. – № 34. – Р. 78–85.

2. General standard for food additives сodex stan 1992-1995 Adopted in 1995. [Electronic Resource]: – Mode of access:http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/docs/CXS_192e.pdf

3. Гуць, В.С. Моделирование показателей качества пищевых продуктов и прогнозирование срока их годности / В.С. Гуць // Упаковка. –2009. – № 3. – С.30–34.

4. Пат. 45835 Україна, МПК7 С11 В1/10, С11 В9/02. Спосіб отримання натуральних ароматизаторів “Кминні аромати” / Фролова Н.Е., Українець А.І., Чепель Н.В., Силка І.М., Науменко К.А.; замовник і патентовласник Націон. унів.-т харч. техн. – № 200906561; заявл. 23.06.2009; опубл. 25.11.2009, Бюл.№22.

5. Charantimath Total Quality Management / Poornima M. Charantimath. – Pearson Education India, 2003. – 272 p.

6. Прогнозування строку придатності ароматизаторів із ефіроолійної сировини / Коваль О., Фролова Н., Силка І. // Товари і ринки. –2011. – №2. – С. 149-155.

7. Корецька, І. Л. Оцінювання нових харчових виробів