Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324:2012
Архiви

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПОЗИЦІОНУВАННІ ТА ВИВЕДЕННІ НА РИНОК НИЗЬКОКАЛОРІЙНОГО МАЙОНЕЗУ, ЗБАГАЧЕНОГО КОМПЛЕКСОМ СИНБІОТИКІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М. Р. Мардар
Н. А. Ткаченко
Г. М. Лозовська
Т. В. Маковська

Анотація

Проведено аналіз ринку соусів в Україні, наведено дані щодо структури експорту та імпорту готових соусів. Для обґрунтування доцільності розробки та впровадження нового продукту проведено маркетингові дослідження споживацьких мотивацій і переваг при виборі майонезу, аналіз ставлення респондентів до розробки нового продукту, збагаченого натуральними добавками. Встановлено, що асортимент ринку майонезу не задовольняє потреби споживачів. На ринку не вистачає низькокалорійних майонезів з корисними, натуральними добавками оздоровчого призначення, в тому числі про- й пребіотиків. Тому розробка нового низькокалорійного майонезу, збагаченого комплексом синбіотиків, є актуальною. Створено «карту позиціонування» розробленого низькокалорійного майонезу, збагаченого комплексом синбіотиків.
Для оцінки ступеню задоволеності потреб та важливості для споживачів як окремих складових, так і в цілому нового продукту проведено оцінку маркетингової ефективності його впровадження на ринок на основі методу експертних оцінок. Показана необхідність проведення роз’яснювальної інформаційної кампанії про користь нового продукту та його споживчі переваги в порівнянні з представленими на ринку майонезами. Доведено доцільність проведення точкових презентацій і дегустацій нового продукту для зацікавлення додаткових клієнтів. Таким чином збільшиться економічна вигода виробника низькокалорійного майонезу, збагаченого комплексом синбіотиків, і зросте загальний маркетинговий ефект від виведенняи його на ринок, який характеризується ступенем задоволеності потреб споживача.

Ключові слова:
ринок, новий продукт, низькокалорійний майонез, маркетингові дослідження, позиціонування продукту

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мардар, М., Ткаченко, Н., Лозовська, Г., & Маковська, Т. (2016). МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПОЗИЦІОНУВАННІ ТА ВИВЕДЕННІ НА РИНОК НИЗЬКОКАЛОРІЙНОГО МАЙОНЕЗУ, ЗБАГАЧЕНОГО КОМПЛЕКСОМ СИНБІОТИКІВ. Food Science and Technology, 10(1). https://doi.org/10.21691/fst.v10i1.74
Розділ
Нутриціологія, дієтологія, проблеми харчування
Біографії авторів

М. Р. Мардар, Одеська національна академія харчових технологій

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі

Н. А. Ткаченко, Одеська національна академія харчових технологій

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів

Г. М. Лозовська, Одеська національна академія харчових технологій

ст.викладач

Т. В. Маковська, Одеська національна академія харчових технологій

аспірант

Посилання

1. Betoret, E. Functional foods development: Trends and technologies [Text] / E. Betoret, N. Betoret, D. Vidal, P. Fito // Trends in Food Science & Technology. – 2011. – № 22. – Р. 498–508.

2. Ghazaei, S. Particle size and cholesterol content of a mayonnaise formulated by OSA-modified potato starch [Text] / S. Ghazaei, M. Mizani, Z. Piravi-Vanak, M. Alimi // Food Science and Technology. – 2015. – № 35(1). – P. 150–156.

3. Егоров, Б.В. Модель формирования потребительских свойств пищевых продуктов функциональной направленности [Текст] / Б. В. Єгоров, М. Р. Мардар // Зернові продукти і комбікорми. – 2009. – № 3. – С. 11–14.

4. Некрасов, П. О. Дослідження фізіологічного впливу майонезу, виготовленого на основі діацилгліцеринової олії [Текст] / П.О. Некрасов, В. Г. Гопкалов, Ю.М. Плахотна // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: Технологічний центр, 2010. – №3/8 (45). – С. 59–63.

5. Матвєєва, Т. В. Розробка рецептури майонезу на основі купажованих олій для функціонального харчування [Текст] / Т. В. Матвєєва // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 14(1123). – С. 55–59.

6. Галух, Б.І. Дослідження стійкості майонезних емульсій, виготовлених із використанням харчових волокон [Текст] / Б.І. Галух, М.З. Паска, У.Р. Драчук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотех-нологій імені С.З. Ґжицького. – Львів: ЛНУВМтаБ, 2014. – С. 21–30.

7. Kuo, S.M. The effect of dietary prebiotics and probiotics on body weight, large intestine indices, and fecal bile acid profile in wildtype and IL10-/- mice. [Text] / S.M. Kuo, P.M. Merhige, L.R. Hagey // PLoS One. – 2013. – № 8(3). – P. 60–70. doi: 10.1371

8. Mitchell, C.M. The effect of prebiotic supplementation with inulin on cardiometabolic health: Rationale, design, and methods of a controlled feeding efficacy trial in adults at risk of type 2 diabetes. [Text] / C.M. Mitchell, B.M. Davy, T.M. Halliday, M.W. Hulver, A.P. Neilson, M.A. Ponder, K.P. Davy // Contemporary Clinical Trials. – 2015. – № 45(Pt B). – P. 328–337. doi: 10.1016

9. Evanuarini, H. Characteristic of Low Fat Mayonnaise Containing Porang Flour as Stabilizer. [Text] / H. Evanuarini, N. Indratiningsih, P. Hastuti // Pakistan Journal of Nutrition. – 2015. – № 14 (7). P. 392–395. ISSN 1680-5194

10. Chen, H.L. Comparative effects of cellulose and soluble fibers (pectin, konjac glucomannan, inulin) on fecal water toxicity toward Caco-2 cells, fecal bacteria enzymes, bile acid, and short-chain fatty acids. [Text] / H.L. Chen, Y.M. Lin, Y.C. Wang // J Agric Food Chem. 2010. – № 58(18). – P. 10277–10281. doi: 10.1021/jf102127k

11. Эмульсионные жировые продукты для здорового питания [Текст] / Л. Г. Ипатова, А. А. Кочеткова, А. П. Нечаев, А. В. Погожева // Масложировая промышленность. – 2009. – № 6. – С. 10–13.

12. Нечаев, А. П. Синбиотический комплекс в составе низкожирных эмульсионных продуктов [Текст] / А. П. Нечаев, Э. В. Морина // Масложировая промышленность. – 2009. – № 4. – С. 28–30.

13. Некрасов, П. О. Використання синбіотичних комплексів у майонезах профілактичного призначення [Текст] / П. О. Некрасов, Н. А. Ткаченко, Т. В. Маковська // Програма і матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції "Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції", 24-25 березня 2015 р. –
К.: НУХТ, 2015 р. – С. 160–162.

14. Ткаченко, Н. А. Технологія низькокалорійного майонезу, збагаченого комплексом синбіотиків, періодичним способом [Текст] / Н. А. Ткаченко, Т. В. Маковська // Харчова наука і технологія. – 2015. – № 4. – С. 74–81. doi:10.15673/2073-8684.4/2015.55876

15. Инвестиционный портал. Инвестиционный обзор: рынок кетчупа, майонеза и других соусов в Украине 2010-2014 г. [Электронный ресурс] // Pro-Consulting. Исследования рынков. – 2014. – С 200. Режим доступа: http://inventure.com.ua.htm Нутриціологія, дієтологія, проблеми харчування Харчова наука і технологія 9 Volume 10 Issue 1 / 2016

16. Союз-информ. Информационно-аналитическое агентство. Продукты питания. Майонез и эмульгированные соусы. Обзор рынка Украины. На грани перенасыщения 2014 г. [Электронный ресурс]// Союз-информ. Обзор рынка. – 2014. – С 45. Режим доступа: http://www.souz-inform.com.ua.

17. Державна фіскальна служба України. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/ms/f11– Название с экрана

18. Позиционирование своей компании на рынке. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://memosales.ru/konkurenciya/poisk-svoej-pozicii-na-rynke

19. Карта позиционирования (карта восприятия). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://backoffice.kz/poleznoe/57-karta-pozicionirovaniya-karta-vospriyatiya.html

20. Маслов, Н. В. Принципы выведения новых товаров на рынок. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/read/article/a43.htm

21. Беренс, В. Руководство по оценке эффективности инвестиций [Текст] / В. Беренс, П. М. Хавранек // АОЗТ «Интерэкспорт», «Инфра – М», 1999. – 343 с.