Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324:2012
Архiви

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОГО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. П. Худенко
Л Ю. Філіпова,
Н. А. Ракуленко

Анотація

Обґрунтувано класифікацію сировини рослинного походження з урахуванням чинних нормативних, термінологічних документів, принципів класифікації продукції, за якими формується статистична інформація щодо її виробництва та обігу. За розробленою схемою проведення досліджень, яка базувалася на аналізуванні спеціалізації агровиробництв України, було визначено фактичний хімічний склад сировини та вивчені особливості впливу на нього ряду факторів – сортових ознак, погодних та природно-кліматичних умов вирощування. З метою підтвердження достовірності даних фактичного вмісту основних харчових нутрієнтів сільськогосподарської сировини, отримання довідкового матеріалу з високим ступенем достовірності проведено системний аналіз з використанням статистичних методів. Аналіз статистичного оброблення даних показників хімічного складу сировини на прикладі білоголової капусти показав, що за отриманими результатами дисперсії є однорідними згідно із критерієм Кохрена. Було проведено статистичне оброблення показників хімічного складу різних видів сировини згідно зі сформованою базою даних.
Ключові слова:
хімічний склад, сільськогосподарська сировина, статистичний аналіз, критерій Кохрена

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Худенко, Н., Філіпова, Л., & Ракуленко, Н. (2016). СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОГО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ. Food Science and Technology, 10(1). https://doi.org/10.21691/fst.v10i1.80
Розділ
Хімія харчових продуктів і матеріалів. Нові види сировини
Біографії авторів

Н. П. Худенко, Одеська національна академія харчових технологій

кандидат технічних наук, доцент

Л Ю. Філіпова,, Національний університет біоресурсів і природокористування України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної сировини»

заступник директора

Н. А. Ракуленко, Національний університет біоресурсів і природокористування України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної сировини»

старший науковий. співробітник

Посилання

1. Закон України. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів від 22.07.2014 № 1602-18 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 41–42, ст.2024. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1602-18.

2. Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів, від 28.10.2010 № 487 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-11.

3. Вивчити хімічний склад сировини рослинного і тваринного походження, об’єктів аква- та марікультури [Текст] : звіт про НДР (проміжн.) / Відокр. підр-л Нац. унів-ту біоресурс. і природокорист. України «Наук.-дослідн. та проектн. ін-т стандарт. і технологій екобезпечн. та органічн. продукції»; керівн. Мазуренко І.К.; виконав.: Філіпова Л.Ю. [та інш.]. – Одеса, 2012 – 149 с. – Бібліограф.: с. 110– 114. – № ДР 0112U001720.

4. Мазуренко, И.К. Научные основы формирования функциональных свойств пищевых продуктов и проектирования оптимальной сбалансированности микро- и макронутриентного состава [Текст] / И.К. Мазуренко, Л.Ю. Филиппова, Н.А. Ракуленко // Сб. науч. тр. РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию». – Минск : ИВЦ Минфина. – 2013. –
С. 263–265.

5. Мазуренко, І.К. Вивчення впливу екзо- та ендогенних факторів на зміни біологічно активних речовин рослинної сировини [Текст] / І.К. Мазуренко, Л.Ю. Филиппова, Н.А Ракуленко // Наукові праці ОНАХТ / МОН України. – Одеса: 2014. – Вип. 46. – Т. 2. – С. 43-47.

6. Мазуренко, И.К. Анализ основных факторов, влияющих на изменения биологически активных веществ растительного сырья [Текст] / И.К. Мазуренко, Л.Ю. Филиппова, Н.А. Ракуленко // Сб. науч. тр. РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию». – Минск : ИВЦ Минфина. – 2014. – С. 82 – 85.

7. Мазуренко, І.К. Наукові основи збереження харчової та біологічної цінності сировини за технологіями отримання консервованих продуктів [Текст] / І.К. Мазуренко, Л.Ю. Філіпова,

8. Мельничук, С.Д. Консервовані продукти для дітей, вимоги для забезпечення збалансованого харчування: Наукове видання [Текст] / С.Д. Мельничук, І.К. Мазуренко, В.П. Кульчицька, Л.Ю. Філіпова, Т.Я. Громова, Л.І. Зубарева, С.В. Нікітіна. За ред. С.Д. Мельничука. – Одеса, 2012. – 199.

9. Химический состав российских пищевых продуктов: Справочник [Текст] / Под ред. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2002. – 236 с.

10. Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов: Справочник МакКанса и Уиддоусона [Текст] / Пер с англ. под общ. ред. А.К. Батурина. – СПб.: Профессия, 2006. – 416 с.

11. Латюк, Г.І. Довідник овочівника степу України: Навчальний посібник [Текст] / Г.І. Латюк, Л.М. Попова, П.С. Тихонов, Б.С. Ангел, Д.П. Білик, С.П. Максимов, Л.М. Сапожнікова, Ю.Е. Клечковський. За ред. Г.І. Латюка. – Одеса: ВМВ, 2010. – 472 с.

12. ДК 016:2010. Державний класифікатор продукції та послуг [Текст]. – Чинний від 2012–01–01. – Київ: – Держспоживстандарт України, 2011.

13. Лемешко, Б.Ю. Об устойчивости и мощности критериев проверки однородности средних [Текст] / Б.Ю. Лемешко, С.Б. Лемешко //Научн.-техн. журнал «Измерительная техника», 2008. № 9. – С. 23–28.

14. Большев, Л.Н. Таблицы математической статистики [Текст] / Л.Н. Большев, Н.В. Смирнов. – М.: Наука, 1983. – 416 с.