[1]
SychevskyiМ., Voitsekhivska, L., KopylovaК., Verbytskyi, S. і Okhrimenko, Y. 2021. КРИТЕРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКОТЕКСТУРОВАНОГО М’ЯСА ПТИЦІ. Food Science and Technology. 15, 1 (Бер 2021). DOI:https://doi.org/10.15673/fst.v15i1.1965.