[1]
Danchuk, V., Ushkalov, V., Midyk, S., Vygovska, L., Danchuk, O. і Korniyenko, V. 2021. ЛІПІДИ МОЛОКА ТА СУБКЛІНІЧНИЙ МАСТИТ. Food Science and Technology. 15, 2 (Вер 2021). DOI:https://doi.org/10.15673/fst.v15i2.2103.