(1)
Danchuk, V.; Ushkalov, V.; Midyk, S.; Vygovska, L.; Danchuk, O.; Korniyenko, V. ЛІПІДИ МОЛОКА ТА СУБКЛІНІЧНИЙ МАСТИТ. FST 2021, 15.