DANCHUK, V.; USHKALOV, V.; MIDYK, S.; VYGOVSKA, L.; DANCHUK, O.; KORNIYENKO, V. ЛІПІДИ МОЛОКА ТА СУБКЛІНІЧНИЙ МАСТИТ. Food Science and Technology, v. 15, n. 2, 19 set. 2021.