Danchuk, V., V. Ushkalov, S. Midyk, L. Vygovska, O. Danchuk, і V. Korniyenko. 2021. ЛІПІДИ МОЛОКА ТА СУБКЛІНІЧНИЙ МАСТИТ. Food Science and Technology 15 (2). https://doi.org/10.15673/fst.v15i2.2103.