Danchuk, V., Ushkalov, V., Midyk, S., Vygovska, L., Danchuk, O. і Korniyenko, V. (2021) ЛІПІДИ МОЛОКА ТА СУБКЛІНІЧНИЙ МАСТИТ, Food Science and Technology, 15(2). doi: 10.15673/fst.v15i2.2103.