[1]
S. Kovalchuk і T. Mudrak, ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ СУХИХ РЕЧОВИН CУСЛА НА ОСОБЛИВОСТІ ОСМОФІЛЬНИХ СПИРТОВИХ РАС ДРІЖДЖІВ, FST, vol 15, no 1, Бер 2021.