Danchuk, V., V. Ushkalov, S. Midyk, L. Vygovska, O. Danchuk, і V. Korniyenko. ЛІПІДИ МОЛОКА ТА СУБКЛІНІЧНИЙ МАСТИТ. Food Science and Technology, Vol 15, no 2, Sept. 2021, doi:10.15673/fst.v15i2.2103.