(1)
Kumpera, A. Про задачу інтегрування для систем рівнянь з частинними похідними від однієї невідомої функції, I. ПМГЦ 2019, 11, 35-71.