(1)
Kumpera, A. Про задачу інтегрування для систем рівнянь з частинними похідними від однієї невідомої функції, II. PIGC 2019, 12, 1-40.