(1)
Прокіп, В. Про структуру матриць над областю головних ідеалів відносно перетворення подібності. PIGC 2019, 12, 56-69.