(1)
Luno, N. Задачі зв’язності для узагальнених гіпергеометричних многочленів Аппеля. PIGC 2020, 13, 1-18.