Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

СУЧАСНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

A.P. BOCHKOVSKYI

Анотація

У статті аналізується семантичний зміст терміну «сталий розвиток», за яким слід його належна інтерпретація. Встановлено, що в останні роки кількість стихійних і техногенних катастроф швидко зросла через процеси розширення техногенного середовища, активного зростання населення нашої планети і великомасштабної урбанізації. Встановлено, що в останні десятиліття кількість великих техногенних катастроф послідовно перевищує кількість природних. У структурі техногенних катастроф (серед промислових, транспортних і змішаних) найбільше число жертв і матеріальних збитків були викликані промисловими катастрофами. Було витлумачено визначення основного принципу сталого розвитку. Зроблено висновок про те, що тенденції сучасної моделі людського розвитку прямо суперечать вищезазначеному принципу. Були розглянуті відомі дослідження за напрямками реалізації концепції сталого розвитку людства в глобальному масштабі і в Україні, а також ролі охорони праці та промислової безпеки в рамках вищевказаного процесу. Еволюційний розвиток охорони праці було надано як наука з давніх часів і по теперішній час, а також внесок великих вчених в розвиток охорони праці та промислової безпеки. Проаналізовано сучасні тенденції професійних ризиків і антропогенних небезпек в Україні, зокрема, в борошномельної промисловості і в світі. На основі аналізу було встановлено, що в даний час особливу небезпеку становить собою комплексне застосування (наявність, оборот) хімічних речовин у всіх без винятку робочих місцях комбікормових заводів, зернових млинів, млинів та інших підприємств нашої країни, використання пестицидів першого і другого класу небезпеки. Ще одна проблема полягає в тому, що сучасне персональне захисне обладнання не здатна захистити людей від дрібних частинок хімікатів (розмір 1 - 100 нанометрів (нм), широко застосовуваних у сучасних галузях промисловості завдяки всебічному використанню нанотехнологій в світі. Що на території України накопичено 4, 4% світових запасів непридатних для використання пестицидів. Збільшення кількості хімічних речовин в повітрі робочої зони в ході технологічних процесів на підприємствах борошномельної промисловості викликало 86 % Всіх смертей, пов'язаних з професійною діяльністю людини. Показано провідну роль охорони праці як необхідного елемента забезпечення реалізації концепції сталого розвитку в світі. Визначено основні сучасні проблеми розвитку охорони праці як науки в Україні та Пропонуються перспективні шляхи їх вирішення.
Ключові слова:
Для цієї мови відсутні ключові слова

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
BOCHKOVSKYI, A. (2018). СУЧАСНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Grain Products and Mixed Fodder’s, 18(3), 4-10. https://doi.org/10.15673/gpmf.v18i3.1070
Розділ
ПРОЦЕСИ, ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Посилання

1. Explanatory dictionary. Available at: http://dic.academic.ru
2. United Nations. Available at: http://www.un.org/
3. Bochkovskyi, A.P., Sapozhnikova, N.Yu., Gogunskii, V.D. (2016) Labour protection and industrial safety in Ukraine: problems
of transition period and perspective ways of development. Grain Products and Mixed Fodder’s, 4 (64), 42-50
doi:10.13140/RG.2.2.20894.13126.
4. Bochkovskyi, A.P. (2015). «Lyudskyy faktor» ta ryzyk vynyknennya nebezpek: vypadkovist chy zakonomirnist. [The "human
factor" and the risk of hazard: coincidence or regularity]. Yurydychna literature, 132.
5. Marfenin, N.N., Danilova-Danilyan, V.I., Stepanova, S.A. (2002) Koncepciya «ustojchivogo razvitiya» v razvitii [The "sustainable
development" concept in progress]. Moscow, Russia: International independent University of ecology and political
science.
6. Bochkovskyi, A.P. (2016). Teoretichni aspekti kriterialnoyi ocinki potencialu efektivnosti sistemi upravlinnya ohoronoyu
praci [Theoretical aspects of the criterial assessment of the potential of the effectiveness of the system of management of
occupational safety]. Bulletin of the Lviv State University of Life Safety, 12, 100-107 doi: 10.13140/RG.2.1.2413.5444.
7. Bochkovskyi, A.P., Sapozhnikova, N.Yu. (2017). Formalizaciya sistemi avtomatizovanogo kontrolyu i pidvishennya bezpeki
virobnictv [Formalization of the system of automated control and increase of safety of production]. Bulletin of the Lviv
State University of Life Safety, 15, 114-123. doi: 10.13140/RG.2.2.11062.29762.
8. Ursul, A.D. (2001). Obespechenie bezopasnosti cherez ustojchivoe razvitie [Sustainable development through ensuring
security]. Security of Eurasia, 1, 443-456.
9. Bochkovskyi, A.P. (2014). Prioritetni napryamki udoskonalennya sistemi upravlinnya ohoronoyu praci na pidpriyemstvah
[Priority directions of improvement of the system of management of labor protection at enterprises]. Grain Products and
Mixed Fodder’s, 2(54), 11-16. doi: 10.13140/RG.2.1.2255.8483
10. Vernadsky, V.I. (1991). Nauchnaya mysl kak planetarnoe yavlenie [Scientific thought as a planetary phenomenon].
Moscow, Russia: Science, p. 241.
11. Bochkovskyi, A.P., Sapozhnikova, N.Yu. (2017). Naukovo-praktychni aspekty minimizatsii ryzykiv vynyknennia profesiinykh
nebezpek [Scientific and practical aspects of minimizing the risks of professional dangers]. Ekolohichna bezpeka ta
zbalansovane resursokorystuvannia, 2 (16), 92–101 doi:10.13140/RG.2.2.36574.13124.
12. The International Labour Organization. Available at: http://www.un.org.
13. State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua