Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ, СТАН РИНКУ ТА АКТУАЛЬНІ ШЛЯХИ РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н.Ю. СОКОЛОВА
О.М. КОТУЗАКИ
Л.Г. ПОЖИТКОВА

Анотація

Хлібопекарська промисловість України має велике соціальне значення, вона є підтримкою стабільності у суспільстві, а підприємства, що виробляють такий значимий для кожного пересічного українця продукт харчування, як хліб, прагнуть задовольнити потреби усіх верств населення. Тим не менш, не дивлячись на таку значимість, останнім часом у галузі спостерігаються негативні процеси, що істотно впливають не лише на якість виробів, а й на загальні тенденції у виробництві та реалізації продукції. В даній статті проаналізовано основні проблеми хлібопекарської промисловості, розглянуто стан ринку хлібобулочних виробів у цьому аспекті та запропоновано актуальні шляхи розширення асортименту. Вибір напрямів впровадження інноваційних засад має ґрунтуватися на індивідуальних потребам кожного окремо взятого виробництва і бути націленим на конкретну групу споживачів. Саме такий підхід має забезпечити гарантований результат. Останнє десятиліття ціла група хлібобулочних виробів, залишається поза увагою великих підприємств та науковців, розроблені за останні роки основні концептуальні підходи до розвитку нових технологій хлібобулочних виробів рідко стосуються сухарних виробів. Тим не менш, їх можна розглядати як перспективну групу хлібобулочних виробів, що за рахунок оптимізація параметрів тістоприготування, складу харчових добавок багатофункціонального дії дасть можливість отримати додатковий прибуток, оскільки їх вартість значно відрізняється від вартості соціально значимого хліба, окрім того строки реалізації хлібобулочних виробів пониженої вологості дають можливість розглядати їх навіть як групу виробів, що можуть імпортуватися. Створення нових технологій сухарних виробів поліпшеної якості на основі регулювання біотехнологічних процесів виробництва дозволить розширити асортимент та популяризувати цей продукт харчування. Модернізація існуючих шляхів удосконалення якості хлібобулочних виробів пониженої вологості, які включають як використання поліпшувачів різної природи, так і застосування технологічних прийомів та рішень дозволить перевести такі вироби у площину дієтичного та спеціального призначення. Оскільки в світлі останніх досягнень в області науки про харчування пріоритетним є створення асортименту виробів пониженої вологості для дієтичного та спеціального харчування.
Ключові слова:
ринок хлібобулочних виробів України,, хлібобулочні вироби пониженої вологості,, технологічні рішення,, якість

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СОКОЛОВА, Н., КОТУЗАКИ, О., & ПОЖИТКОВА, Л. (2018). АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ, СТАН РИНКУ ТА АКТУАЛЬНІ ШЛЯХИ РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ. Grain Products and Mixed Fodder’s, 18(3), 20-24. https://doi.org/10.15673/gpmf.v18i3.1074
Розділ
ЗЕРНО: ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЯКІСТЬ

Посилання

1. Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий в Украине [Електронний ресурс] // InVenture Investment Group – Режим доступу до ресурсу: https://inventure.com.ua/analytics/investments/analiz_rynka_hleba_i_глебобулочні _izdelij_v_ukraine.
2. Рынок хлебобулочных изделий Украины: обзор 2016 года [Електронний ресурс] // РБК-Украина. Исследования рынков. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://marketing.rbc.ua/news/23.11.2016/8507.
3. Навольская Н. В. Исследование рынка хлеба и хлебобулочных изделий Украины [Електронний ресурс] / Н. В. Навольская – Режим доступу до ресурсу: https://maxrise-consulting.com/analiz-rynka-hleba/.
4. Навольська Н.В. Дослідження ринку хліба і хлібобулочних виробів в україні / Н. В. Навольська. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №11. – С. 438–441.
5. Бергер В.В. Дослідження ринку хлібопекарної та кондитерської галузей україни / В. В. Бергер. // Вісник соціально- економічних досліджень. – 2017. – №1. – С. 64–70.
6. Литвиненко Г. ХЛЕБНОЕ МЕСТО [Електронний ресурс] / Галина Литвиненко // Бизнес-публикации. – 2015. – Режим дос- тупу до ресурсу: https://msb.aval.ua/ru/news/?id=25834.
7. Державна служба статистики [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Васіна К. Загальна характеристика ринку хліба та хлібопродуктів України. [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/12894/.
9. Костецька Н.І. Ринок хліба і хлібобулочних виробів України: стан і перспективи розвитку / Н.І. Костецька // Галицький економічний вісник. – 2015. – Т. 48. – № 1. – С. 26–31.
10. Сирохман, І.В. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів. Навчальний посібник [Текст]/ І.В. Сирохман, Т.М. Лозова— К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.
11. Рынок хлебобулочных изделий Украины [Електронний ресурс] / Исследования рынков – 2018. – Режим доступу до ресурсу https://pro-consulting.ua/
12. Лебеденко, Т.Е. Новые источники биологически активных компонентов для производства хлеба [Текст] / Т.Е. Лебеденко, Т.П. Новичкова, Н.Ю. Соколова [и др.]// Зернові продукти і комбікорми. – 2011. – № 3(43). – С.23-28.