Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324:2012
Архiви

ВИРОБНИЦТВО ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА З ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

A. Makarynska
T. Turpurova

Анотація

The article is devoted to the issues of solid biofuel production. The classification of biomass used in the production of solid biofuels by origin is given. The main types of grain waste in the southern region for the production of solid biofuels are identified.
The article analyzes the soybean market in the world and Ukraine, shows the trend of growing soybean production, which is caused by the growing demand for food and feed purposes. Soybean yield indicators in Ukraine are analyzed and it is found that Kherson region is one of the leaders of soybean yields for 2019. It is shown that in soybean cultivation in Ukraine a considerable amount of secondary resource is obtained - straw, as a by-product of crop production. It is established that the average yield of rice of Kherson region prevails in Ukraine, a large amount of rice husk is formed during processing of raw rice. Physico-mechanical properties of rice husk and soybean straw have been determined. The possibility of production of fuel briquettes from the waste was considered, technological scheme of production of fuel briquettes from waste, which are formed at the enterprises of processing industry and by-products of crop production is given. The technology of production of fuel briquettes from soy straw and rice husk was introduced at the enterprise of Kherson region, which is engaged in cultivation and processing of soybeans and rice. Quality indicators of fuel briquettes were determined: humidity, ash, sulfur, carbon content, volatile matter yield and specific combustion heat. It is established that the quality of fuel pellets is significantly influenced by humidity, degree of grinding and physical and chemical properties of raw materials. When the moisture content of raw materials more than 14% decreases the density of the granules and, due to the evaporation of moisture, cracks appear in the granules, which reduce their strength. With the reduction of the average particle size of the biomass to 2 mm, the quality of the fuel products increases, but the fine fraction of the biomass of the matrix is erased. The heat of combustion of the obtained solid briquettes exceeds the normative values of European standards at a level not lower than 18 MJ / kg. Ash content (0.5 %), normalized by European standards, is practically unavailable for Ukrainian producers, fuel briquettes made from soy straw and husks have higher normalized ash values in accordance with 7.0 and 14.0 %, which reduces their quality indicators.

Ключові слова:
Для цієї мови відсутні ключові слова

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Makarynska, A., & Turpurova, T. (2020). ВИРОБНИЦТВО ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА З ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА. Grain Products and Mixed Fodder’s, 20(1), 48-54. https://doi.org/10.15673/gpmf.v20i1.1694
Розділ
КОРМИ, ЯКІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ТВАРИННИЦТВО

Посилання

1. Pidhotovka ta vprovadzhennya proektiv zamishchennya prirodnoho hazu biomasoyu pri virobnitstvi teplovoyi enerhiyi v Ukrayini : praktichniy posibnik / za red. H. Heletukha. K: Polihraf plyus, 2015. 72 s.
2. Ekolohizatsiya enerhetiki: navchal`niy posibnik / Shevchuk V. ya. ta in. K: Vishcha osvita, 2002. 111 s.
3. Enerhetichniy potentsial biomasi v Ukrayini / Lakida P. I. ta in. K: Vidavnichiy tsentr NUBiP Ukrayini, 2011. 28 s.
4. Bioenergy Europe: [Veb-sayt]. 2020. URL: https://bioenergyeurope.org/about-bioenergy.html (data zvernennya: 05.02.2020).
5. Haydenko O. M. Tekhnolohichniy protses zahotivli ta vikoristannya roslinnoyi biomasi yak tverdoho biopaliva : monohrafiya. K: Ahrar. nauka, 2017. 144 s.
6. Hutsalenko L. V., Fabiyans`ka V. Yu. Stan ta osnovni chinniki rozvitku virobnitstva biolohichnoho paliva v Ukrayini ta sviti // Naukovi pratsi Institutu bioenerhetichnikh kul`tur i tsukrovikh buryakiv. 2013. Vip. 19. S. 168-174.
7. "Praktichniy posibnik z vikoristannya biomasi v yakosti paliva u munitsipal`nomu sektori Ukrayini (dlya predstavnikivahropromislovoho kompleksu) / Heletukha H. ta in. // www.bioenergy.in.ua. 2019. URL: http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/f5/9c/f59c3f7f-8eca 4b6d-94cd-ffda1150f3ae/biofin.pdf (data zvernennya: 19.12.2019).
8. Derzhavne ahentstvo z enerhoefektivnosti ta enerhozberezhennya Ukrayini: [Veb-sayt]. 2019. URL: https://saee.gov.ua/uk/ae/bioenergy (data zvernennya: 19.12.2019).
9. Kazakova I. V., Kondratyuk N. V. Efektivnist` virobnitstva soyi ta rozvitok rinku soyevikh produktiv v Ukrayini i sviti // efektivna ekonomika. 2015. № 5. Odesa, 2020. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_5_38 (data zvernennya: 16.01.2020).
10. Herasimenko I. Soya v perspektivi: vrozhay i tsini v Ukrayini ta sviti // agravery.com. Odesa, 2019. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/soa-v-perspektivi-vrozaj-i cini-v-ukraini-ta-sviti (data zvernennya: 25.12.2019).
11. LATIFUNDIST.COM: [Veb-sayt]. 2020. URL: https://latifundist.com/urozhaj-online-2019 (data zvernennya: 16.01.2020).
12. Tekhnolohichni osnovi vihotovlennya biopaliva z roslinnikh vidkhodiv ta yikh kompozitiv: monohrafiya / Klimenko V. V. ta in. Kropivnits`kiy: PP «Eksklyuziv-Sistem», 2017. 162 s.
13. Chuchuy V. P., Umins`kiy S. M., Inyutin S. V. Al`ternativni dzherela enerhiyi . Odesa: TES, 2015. 398 s.
14. Homonay M. V. Proizvodstvo toplivnykh briketov. Drevesnoe syr`e, oborudovanie, tekhnolohii, rezhimy raboty: monohrafiya. M: HOU VPO MHUL, 2006. 68 s.
15. Metodichni vkazivki do vikonannya laboratornikh robit z kursu «Tekhnolohiya biopaliva» dlya studentiv spetsial`nosti 181 «Kharchovi tekhnolohiyi» dennoyi i zaochnoyi form navchannya / Ukladachi: T.V. Bordun, O.Ye. Voyets`ka, I.S. Cherneha, O.H. TSyundik / Za red. prof. V.P. Fedoryaki. Odesa: ONAKhT, 2019. 55 s.