Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324:2012
Архiви

ПОЛІПШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІОННО- ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМБІНОВАНОЇ МИЙНОЇ МАШИНИ ДЛЯ ЗЕРНА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

L. Soldatenko
A. Shipko
I. Shipko

Анотація

Мийні машини застосовують у складі потокових ліній зерноочисних відділень борошномельних заводів для ретельного очищення поверхні зерна, зокрема, його борозенки від залишків органічного і мінерального пилу, мікроорганізмів і плісняви. Окрім того, зернова маса під час миття очищується від гідродинамічно легких і важких домішок - полови, насіння смітних рослин, уламків соломи, мінеральних частинок у вигляді піску, дрібного каміння, грудочок землі, а також від спор головні і насіння полину. Одночасно зникають сторонні запахи зерна.
Ефективність дії мийних машин характеризують такими показниками: зменшенням зольності зерна на 0,02…0,05%; збільшенням вологості на 1,5…3%; збільшенням вмісту битого зерна до 1%; вилученням легких органічних домішок у межах 75…100% та щільних мінеральних – 70…100%. Кількість відходів, що створюються, складає 0,2…0,5% від маси обробленого зерна.
Процес миття зерна і одночасне його зволоження, разом з подальшим відволожуванням, відносяться до основних процесів підготовки зерна до помелу, оскільки при цьому відбувається не тільки очищення зерна від домішок, але й структурно-механічні і хіміко-біологічні змінення і перетворення. Це полегшує відокремлення оболонок від ендосперму з мінімальними його втратами і покращує хлібопекарські властивості борошна.
Досвід експлуатації машин Ж9-БМА свідчить про те, що поряд з багатьма перевагами вони мають деякі недоліки. Зокрема, продуктивність машини 10 т/год не відповідає продуктивності спряженого технологічного обладнання потокової лінії, а питома витрата води на миття зерна складає 1,8…2,0 л/кг, що забагато в сучасних умовах гострого дефіциту господарсько-питної води і примушує деякі підприємства відмовлятись від застосування мийних машин. Окрім цього, певні проблеми і незручності викликає конструкція ситової обичайки відтискної колонки. Штамповані сита з лускоподібними несиметричними отворами мають замалий коефіцієнт живого перерізу, що ускладнює процес зневоднення митого зерна, швидко кородують і протираються, потребують підвищеної уваги під час монтажу або заміни. Тому в роботі зроблено спробу усунути ці недоліки.
Скорочення витрати води досягнуте за рахунок ліквідації гідротранспортера зернової маси при її передачі з мийної ванни у відтискну колонку. Для цього застосовано пристрій для механічного перевантаження зерна роторним ковшовим пристроєм, розташованим у межах сплавної камери. Одночасно, було приділено увагу відокремленню від зерна легких органічних домішок. Це рішення потребує додаткових пояснень. На функціональній схемі показано, що вихідна зернова суміш надходить у приймальний пристрій, який подає її з мінімальною вертикальною швидкістю у висхідні потоки води, створені гвинтами двох зернових шнеків, що обертаються з однаковою частотою в протилежному напрямку. Шнеки підхоплюють зерно і, підтримуючі його на плаву у підваженому стані, перемішують з водою мийної ванни. Одночасно відбувається миття зерна і відокремлення від нього частинок, які відрізняються від нього за ознакою густини: мінеральні домішки починають тонути, опускаються донизу і крізь поздовжню щілину у кориті шнеків потрапляють у зону дії шнека для мінеральних домішок. Цей шнек транспортує «каміння» у протилежному напрямі до воронки з ежектором гідротранспортера мінеральних частинок. Легкі домішки, під час транспортування зерна зерновими шнеками, спливають на поверхню води, рівень якої у мийній ванні підтримується до осі шнеків. Разом з зерном і водою ці домішки виштовхуються з ванни до сплавної камери.
У камері, в поперечному напрямі, встановлена труба з поздовжнім поглинальним прорізом, нижня кромка якого занурена у воду таким чином, щоб у цей проріз зливався верхній шар води разом з легкими домішками, що сплили на поверхню у мийній ванні. Кількість води, яка сплавляє легкі домішки, можна регулювати глибиною занурення у воду нижньої кромки поглинального отвору. Для цього трубу повертають відносно її осі спеціальною рукояткою з фіксатором і вказівною шкалою. Один кінець труби закриває заглушка, а другій проходить крізь отвір у стінці і зливає воду з легкими домішками у відстійник мийної ванни. Описаний пристрій забезпечує майже повне вилучення легких домішок і мінімальну витрату сплавної води. Це рішення знаходиться у винаході по авторському свідоцтву №1708404, розробленому фахівцями кафедри ТОЗВ. Зерно, що виходить з мийної ванни, зануряється в воду і по похилій площині надходить у резервуар роторного перевантажувача з шістьма ковшами, розташованими рівномірно по окружності ротора, який обертається у напрямку до відтискної колонки. Ковші заповнюються водно-зерновою сумішшю. Вода частково проходить крізь отвори бокових стінок ковшів, які виготовлені зі штампованого сита з отворами діаметром 1,7 мм. Вода по поверхні козирків-відбивачів зливається у резервуар, звідки крізь сітчасту перегородку проходить у канал, який сполучається з відстійником і евакуаційно-зливним патрубком. Вода частково виходить назовні разом з легкими домішками, а зерно з залишками води надходить у відтискну колонку, де його інтенсивно перемішують і додатково піддають миттю гінці бичового ротора і одночасно піднімають вгору, в зону зневоднення. Ця зона сформована нерухомою ситовою обичайкою, яка ззовні охоплює бичовий ротор з радіальним зазором у 6 мм. Процес зневоднення митого зерна відбувається внаслідок дії таких факторів: природного стікання води вниз під впливом сили тяжіння; центрифугування під дією відцентрових сил інерції і аеромеханічного відбирання певної кількості води повітряним струмом, який продуває мобільний зерновий шар внаслідок вентиляторного ефекту лопатей, закріплених в центральній частині бичового ротора.
Краплі води, які виходять назовні ситової обичайки, сприяють проходженню крізь отвори сит фрагментів плодових оболонок, відокремлених від деяких зерен внаслідок їх протирання по шорсткій ситовій поверхні. Частинки оболонок і бруду мають тенденцію налипати на зовнішню поверхню ситового циліндра і блокувати його отвори. Це може уповільнити і навіть припинити відокремлення води шляхом центрифугування. Тому верхня зовнішня поверхня циліндру піддається промиванню водою, яка в автоматичному режимі періодично подається на сито командним приладом і електромагнітним вентилем. Це також сприяє заощадженню води.

Ключові слова:
мийна машина для зерна, зниження витрати води на мийку зерна, вдосконалена мийна машина, модернізація мийної машини, мийка зерна

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Soldatenko, L., Shipko, A., & Shipko, I. (2021). ПОЛІПШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІОННО- ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМБІНОВАНОЇ МИЙНОЇ МАШИНИ ДЛЯ ЗЕРНА. Grain Products and Mixed Fodder’s, 21(2). https://doi.org/10.15673/gpmf.v21i2.2183
Розділ
ПРОЦЕСИ, ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ