Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324:2012
Архiви

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ КРОВІ КУРЧАТ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ “КЛЕРІЗИМ ГРАНУЛЬОВАНИЙ” В ЇХ ГОДІВЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. Й. КАРУНСЬКИЙ
А. В. МАКАРИНСЬКА

Анотація

У роботі наведені результати впливу різних концентрацій ферментного препарату «Клерізим гранульований» в годівлі курчат віком 30 та 120 діб.
Встановлено, що ферментний препарат в годівлі курчат позитивно впливає на гематологічні та біохімічні показники крові та змінює їх межах фізіологічної норми. Найбільше збільшення гематологічних та біохімічних показників сироватки крові помічено в піддослідній групі.
Згодовування піддослідним курчатам повнораціонного комбікорму з додавання ферментного препарату в різних дозах вплинуло на збільшення вмісту еритроцитів на 11,27 % в ІІ-дослідній групі в порівнянні з кон-
тролем. Рівень гемоглобіну в сироватці крові в дослідних групах був вищим, різниця якого не перевищувала 2%. Вміст кальцію в сироватці крові птиці контрольної групи, яка не споживала фермент, становить 4,15
ммоль/л, що на 1,98% менше чим в II та 3,08 % в III дослідних групах. Спостерігається підвищення рівня фосфору в крові курчат дослідних груп, що характеризує кращий мінеральний обмін речовин. Характеризуючи результати показників неспецифічної резистентності сироватки крові курчат в 30 та 120 діб спостерігається тенденція до поступового збільшення бактерицидної, лізоцимної та фагоцитарної активності сироватки крові під впливом використаного ферментного препарату. Лізоцимна активність обох дослідних груп (II, ІІІ-дослідна) збільшилась на 6,7 % у порівнянні з контролем. Показники бактерицидної
активності в її та III - дослідній групі були статистично достовірнішії (Р<0,05). Отримані результати наштовхують на висновок, що ферментний препарат головним чином підвищує природну імунну відповідь організму, тобто підвищує імунітет. Встановлено, що оптимальна норма введення ферментного препарату «Клерізим гранульований» до
складу комбікормів для курчат 0,4 кг на тону.

Ключові слова:
ферменти, «Клерізим гранульований», лізоцим, кров, резистентність, курчата.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАРУНСЬКИЙ, О., & МАКАРИНСЬКА, А. (2018). ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ КРОВІ КУРЧАТ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ “КЛЕРІЗИМ ГРАНУЛЬОВАНИЙ” В ЇХ ГОДІВЛІ. Grain Products and Mixed Fodder’s, 18(2). https://doi.org/10.15673/gpmf.v18i2.953
Розділ
КОРМИ, ЯКІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ТВАРИННИЦТВО
Біографії авторів

О. Й. КАРУНСЬКИЙ, Одеська національна академія харчових технологій

д-р с.-г. наук, професор

А. В. МАКАРИНСЬКА, Одеська національна академія харчових технологій

канд.техн. наук, доцент

Посилання

1. Болотников И.А. Гематология птиц / И.А. Болотников, Ю.В. Соловьев. - Л.: Наука, 1980. - 164 с.

2. Воронин Е.С. Иммунология / Е.С. Воронин, А.М. Петров, М.М. Серых, Д.А. Девришов. - М. : Колос-Пресс. -
2002. - 408 с.

3. Ібатуллін І.І. Годівля сільськогосподарських тварин / І.І. Ібатуллін, Д.О. Мельничук, Г.О. Богданов та ін. //
Вінниця: «Нова книга». - 2007. - 616 с.

4. Карунський, О.Й. Ферментний препарат “Клерізим гранульований” в годівлі ремонтного молодняку курей-
несучок [Текст] / Карунський О.Й., Макаринська А.В., Севастьянов О.В. // Зернові продукти і комбікорми,
2017. - т. 17. - № 1 (65). – С. 40-46.

5. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н.А. Плохинский. - М.: Колос, 1969. - 352с.

6. Фисинин В.И. Инновационные методы борьбы со стрессами в птицеводстве / В.И. Фисинин, Т.Т. Папазян,
П.Ф. Сурай // Птицеводство. - 2009.-N8.-С. 10-14.