Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324:2012
Архiви

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГОРОХОВОЇ СОЛОМИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. П. ЛЕВИЦЬКИЙ
А. П. ЛАПІНСЬКА
В. І. СІЧКАР

Анотація

В роботі наведено аналіз ринку гороху у світі та Україні, показано тенденцію зростання обсягів вирощування, що зумовлене зростанням попиту на харчовий і кормовий білок. Проаналізовано поживну цінність, переваги використання зерна гороху у харчовій і комбікормовій промисловості.
Показано, що при вирощуванні гороху в Україні отримується значна кількість вторинного ресурсу – соломи, яка не використовується, що недоцільно як з економічної так і з екологічної точок зору. Це також суперечить актуальним світовим тенденціям сьогодення щодо максимально ефективного використання усіх доступних видів харчової і кормової сировини для забезпечення продовольчої безпеки населення, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. По- казано, що використання горохової соломи у комбікормовій промисловості дозволить повернути значний обсяг природного ресурсу у ланцюг створення продуктів для людей, крім того, сприятиме збільшенню виробництва тваринного білка.
Проаналізовано хімічний склад горохової соломи, встановлено значно більшу поживну цінність, у порівнянні з соломою злакових. Проаналізовано світовий досвід застосування горохової соломи в раціонах сільськогосподарських тварин та птиці. Визначено фізичні властивості борошна з горохової соломи, встановлено що її можна віднести до важкосипких видів сировини, а отже потребує традиційних прийомів для покращення транспортування, випуску з оперативних ємностей. Визначено гранулометричний склад борошна з горохової соломи, встановлено доцільність застосування подрібнення у 2 етапи із проміжним виділеням дрібної фракції і доподрібненням крупної. Це дозволить зменшити енерговитрати на подрібнення, отримати більш вирівняну за крупністю суміш та уникнути переподрібнення окремих частинок. Експериментами in vivo визначено: вплив відсотку введення борошна з горохової соломи до складу раціонів лабо- раторних тварин на приріст маси лабораторних тварин, встановлено максимальний ефект при введенні 3 %; вплив крупності подрібнення горохової соломи на ефективність згодовування, встановлено що фракція борошна з розміром часток від 0,56 до 0,8 мм є більш оптимальною для годівлі, оскільки сприяє збільшенню приростів маси тіла у 2,2 рази у порівнянні з контролем, в той час для фракції з розміром частинок менше 0,56 мм цей показник становить 1,5 рази. Експериментами in vivo визначено лікувально-профілактичні властивості борошна з горохової соломи, здатність нівелювати негативні ефекти застосування антибіотика, ліквідувати запалення у слизовій оболонці тонкої кишки, має позитивний вплив на неспецифічний імунітет, пребіотичні властивості.

Ключові слова:
горохова солома, комбікорм, дисбіоз, пребіотик.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛЕВИЦЬКИЙ, А., ЛАПІНСЬКА, А., & СІЧКАР, В. (2018). ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГОРОХОВОЇ СОЛОМИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. Grain Products and Mixed Fodder’s, 18(2). https://doi.org/10.15673/gpmf.v18i2.968
Розділ
КОРМИ, ЯКІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ТВАРИННИЦТВО
Біографії авторів

А. П. ЛЕВИЦЬКИЙ, ДУ «Інститут стоматології і щелепно-лицьової хірургії НАМН України»

д-р біол. наук, професор

А. П. ЛАПІНСЬКА, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

канд. техн. наук, доцент

В. І. СІЧКАР, д-р біол. наук, професор

Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України

Посилання

1. От лимской фасоли до голубиного гороха: ООН запускает Международный год зернобобовых. Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.fao.org/news/story/ru/item/343653/icode/

2. Січкар, В.І. Бобова для сівозмін Півдня / Farmer. - №10(94). – 2017. – С. 68-72.

3. Возиян, В.И. Питательная ценность сортов сои, гороха, фасоли и содержание в них антипитательных веществ / В.И. Возиян, М.Г. Таран, М.Д. Якобуца, Л.П. Авадэний «Зернобобовые и крупяные культуры». - №1(5) – 2013. - С.26-29

4. Косолапов В. М. Роль кормових зернобобових культур в укреплении кормовой базы животноводства / В. М. Косолапов И. А. Трофимов
«Зернобобовые и крупяные культуры», № 1, 2012 г С 98-101

5. E. Koivunen, Digestibility and energy value of pea (Pisum sativum L.), faba bean (Vicia faba L.) and blue lupin (narrowleaf) (Lupinus angustifolius) seeds in broilers / E. Koivunen, K. Partanen, S. Perttilä, S. Palander, P. Tuunainen, J. Valaja // Animal Feed Science and Technology, Volume 218, 2016, Pages 120-127

6. Field Pea Grain and Forage for Beef Cattle. Електронний ресурс. - Режим доступу https://www.ag.ndsu.edu/publications/livestock/field pea-grain-and-forage-for-beef-cattle/as1301.pdf

7. Acidosis in cattle a revive / F.N. Owens, D.S. Secrit, W.J. Hill, D.R. Gill // Journal of Animal Science. – 1998. - V 1. - P 275-286.

8. Waste_to_worth_vegetable_wastes_as_animal_feed. Електронний ресурс. – Режим доступу https://www.researchgate.net/profile/Mohinder_Bakshi/publication/3063 5604_Waste_to_worth_vegetable_wastes_as_ani mal_feed/links/57bcb21908aedf5f75eaa45d/Waste-to-worth-vegetable wastes-as-animal-feed.pdf

9. Страны Причерноморья вытесняют «старожилов» с рынка бобовых культур. Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.ukragroconsult.com/news/strany-prichernomorya vytesnyayut-starozhilov-s-rynka-bobovyh-kultur

10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Науково-технічний прогрес у зернопереробній галузі» (комбікормова галузь). – Ч.1. – Одеса. – 47 с.