АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИПІЧКОЮ ХЛІБА В ГАЗОВІЙ ТУНЕЛЬНІЙ ПЕЧІ

  • М. О. Клапоух Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса
Ключові слова: Газова тунельна піч, випічка хліба, автоматизація, система, управління, завдання, регулювання, компенсація

Анотація

У даній статті розглянуто систему автоматичного управління процесом випічки хліба в газовій тунельній печі. Даний матеріал буде корисний у хлібопекарній промисловості, для всіх, хто має справу з випічкоюхліба. Було зроблено ретельний аналіз газової тунельної печі, її будову і структуру, проаналізовано усі зв'язки між каналами, їх вплив один на одного. Знайдено і розраховано математичні моделі по всім каналамоб'єкта, що дало можливість проведення експериментів на ЕОМ. Було проведено синтез системи регулювання. Зроблено значну кількість експериментів, а також дослідження роботи системиавтоматичного управління, після яких розроблено спосіб значного підвищення ефективності системи автоматичного управління, шляхом введення корегуючих зв'язків між основними каналами длякомпенсації їх шкідливого впливу один на одного. Також було зроблено порівняння роботи системи базової структури, а також системи підвищеної динамічної точності, зроблено висновок про покращення всіхякісних показників технологічного процесу. Наслідком дослідження даного об'єкту стала розробка інтерфейсу робочого місця для оператора-технолога. Результати комп'ютерного моделювання підтвердилипрацездатність системи і доцільність вибраного способу автоматичного управління випічкою хліба. Порівнявши дві САУ можна виділити те, що якість регулювання у САУ підвищеної динамічної точності вище. Такий спосіб управління підвищує якість продукції на виході, а також дає можливість економити енергоресурси, що є не менш важливим фактором. За результатами розробки в Український інститут промислової власності була подана заявка на видачу Патента України.

Біографія автора

М. О. Клапоух, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Посилання

«Автоматизація технологічних процесів харчової промисловості». Соколов В.А. - М.: Агропромиздат, 1991.- 445 с.

«Автоматика і автоматизація харчових виробництв». Благовіщенська М.М, Вороніна Н.О, Казаков А.В,1991.-239 с.

Хобін В.А. Конспект курсу лекцій з дисципліни "Теорія автоматичного управління" для студентів спеціальностей 6.050202 денної та заочної форми навчання,1частина - Одеса: ОНАХТ, 2006р.

Хобін В.А. Конспект курсу лекцій з дисципліни "Теорія автоматичного управління" для студентів спеціальностей 6.050202 денної та заочної форми навчання, 2частіна - Одеса: ОНАХТ, 2007р.

Хобін В.А. Конспект курсу лекцій з дисципліни "Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів" для студентів спеціальностей 6.050202 денної та заочної форми навчання. - Одеса: ОНАХТ, 2002р.

Опубліковано
2016-07-01
Номер
Розділ
Статті