ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ГАРАНТУЮЧОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ЗЕРНА

  • М. М. Левченко Одеська національна академія харчових технологій, м.Одеса
Ключові слова: Сушіння зерна, вологість, агент сушіння, температура, регулювання, регламент, система автоматичного управління, регулятор

Анотація

У статті розглядається доцільність використання систем гарантуючого управління для керування технологічним процесом сушіння зерна. Стаття містить короткий опис технологічного процесу сушіннязерна, його технологічного обладнання та принципів управління процесом. Під час ведення технологічного процесу сушіння зерна важливим є дотримання регламентованих температурних режимів ведення процесу.Температурні режими сушіння зерна обирають, виходячи з цільового призначення висушеного зерна: кормове, насіннєве та ін. Метою статті є задача розробити спосіб автоматичного управління, якийзабезпечить підтримання такого режиму роботи зерносушарки, при якому буде виключена можливість недосушення зерна. Робочою гіпотезою є те, що використання систем гарантуючого управління для регулювання вологості зерна на виході з зерносушарки дозволить збільшити терміни зберігання зерна (за рахунок забезпечення необхідного вологісного режиму). Для розробки та дослідження систем був використаний метод цифрового імітаційного моделювання, що передбачає розробку моделей каналівоб’єкту управління з наступним проведенням досліджень з їх використанням. Моделі буди розроблені для наступних каналів: вологість зерна та температура агенту сушіння. Порівняння якості регулювання законтуром регулювання вологості проводилося відносно система автоматичного регулювання підвищеної динамічної точності, що має прийнятні показники якості регулювання для обраного технологічногопроцесу. При використанні систем гарантуючого управління граничні допустимі значення вологості зерна порушуються набагато рідше, однак, при цьому погіршується загальний крит ерій ефективностівикористання система автоматичного управління за рахунок збільшення інтегрального показника якості системи автоматичного регулювання.

Біографія автора

М. М. Левченко, Одеська національна академія харчових технологій, м.Одеса

Посилання

Пунков С.П., Стародубцева А.И. - Хранение зерна, элеваторно-складское хозяйство и зерносушение – Агропромиздат, 1990 – 331с.;

Хобин В.А, Бабиков А.Ю. Исследование систем гарантирующего управления экстремальными нестационарными объектами с ограничениями / Зб. наук. пр. Кіровоград. держ. техн. універ. - Кіровоград, 2002. - Вип. 11. - С. 54-57;

Гержой А.П., Самочетов В.Ф. Зерносушение и зерносушилки Учебное пособие. - изд. 4 дораб. и доп. - М.: Колос, 1967. - 255 с.

Опубліковано
2016-07-01
Номер
Розділ
Статті