СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ СУШІННЯ ЗЕРНА

  • О. М. Орешкевич Одеська національна академія харчових технологій, м.Одеса
Ключові слова: Автоматизація, система, сушіння, управління, завдання, регулювання, моделювання

Анотація

На даний момент для існування та успішного розвитку, підприємство повинно отримувати достатньо високу і стабільний прибуток. Зрозуміло, що основний прибуток підприємство отримує від реалізації продуктів його виробництва. Для того, щоб даний прибуток був найбільшим, продукція, яка виробляєтьсяданим підприємством, має бути конкурентоспроможною, тобто, підприємство повинно вести ефективну економічну боротьбу на ринку. Для підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається основним методом можна вважати зниження собівартості при збереженні якості продукції і зниження кількості браку продукції. На даний час на більшості підприємств використовується обладнання, яке застаріло. Відповідно, підвищити якість продукції можливе за рахунок заміни даного обладнання на більшнове і сучасне. Але для більшості підприємств цей шлях не є достатньо рентабельним, так як це вимагає великих фінансових витрат. Інший шлях підвищення якості продукції за рахунок поліпшення управлінняТП, так як це вимагає набагато менших витрат, ніж заміна всього обладнання і забезпечує прийнятний результат. Також постійні зміни технологічного об'єкта управління (ТОУ), зміна технологічної потужностіта організаційної структури зумовили нові завдання управління для автоматичної системи управління (АСУ). Тому для підвищення якості управління найбільш доцільно використовувати автоматизовані системиуправління, з використанням сучасних засобів автоматизації. Виходячи з вищевказаного, і враховуючи той факт, що на даний час не всі підприємства харчової промисловості використовують у своїй роботі сучаснізасоби автоматизації, можна зробити висновок, що дана робота, метою якої є розробка АСУ ТП сушарки з використанням сучасних технологій автоматизації, є актуальною.

Біографія автора

О. М. Орешкевич, Одеська національна академія харчових технологій, м.Одеса

Посилання

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування »для студентів спеціальностей 7.092501 денної та заочної форм навчання / Автор:В.А. Хобін - Одеса: ОНАХТ, 2000.

Конспект курса лекций по дисциплине “Теория автоматического управления” (часть I)– Хобин В.А. ОГАПТ. Одесса – 2007 г.

Конспект курса лекций по дисциплине “Теория автоматического управления” (часть II)– Хобин В.А. ОГАПТ. Одесса – 2007 г.

Методические указания к выполнению и оформлению курсовой работы по дисциплине «Теория автоматического управления» для студентов специальностей 7.092501 дневной и заочной форм обучения / Сост. В.А. Хобин, - Одесса: ОГАПТ, 2000 г.

Опубліковано
2016-07-01
Номер
Розділ
Статті