АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ СУШІННЯ ГРАНУЛЯТУ В ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

  • Ю. Ю. Шановіч Одеська Націоанльна Академія Харчових Технологій, м. Одеса
Ключові слова: Автоматизація, система, гранулювання, сушіння, управління

Анотація

В хімічній промисловості весь час вирішуються задачі по покращенню якості виробництва лікарських засобів. Таблетки, як лікарська форма набули широкого поширення в усьому світі. На сьогодні таблетованіпрепарати складають понад три чверті від загального обсягу готових лікарських засобів. Для поліпшення сипкості таблетованої маси необхідно провести грануляцію. В її результаті відбувається значне зменшеннясумарної поверхні частинок при їх злипанні в гранули. Грануляція запобігає розшаруванню при різних вібраціях таблеткової машини. Розшарування таблетованої маси — це небезпечний і неприпустимий процес,який спричиняє в деяких випадках майже повне виділення компонента з найбільшою питомою густиною із суміші і порушення її дозування. Воно відбувається за рахунок різниці в розмірах частинок і значенняхпитомої густини лікарських і допоміжних компонентів, що входять у склад таблеток. У статті було викладено інформацію про основи гранулювання та використання даного процесу у різних галузях виробництва. Запропоновано систему підвищеної динамічної точності сушіння грануляту в псевдозрідженому шарі, яка покращує якість гранулювання, що в свою чергу підвищує якість лікарських препаратів.

Біографія автора

Ю. Ю. Шановіч, Одеська Націоанльна Академія Харчових Технологій, м. Одеса

Посилання

Бібліограф [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://bibliograph.com.ua/kombikorm/80.htm

Біопаливо та котли України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://bio.ukrbio.com/ua/articles/2008/

Буковинська бібліотека [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://buklib.net/books/36232

Хобін В.А. Конспект курсу лекцій з дисципліни «Моделювання об'єктів і систем управління» для студентів спеціальності 7.092501.

Хобін В.А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів» для студентів напряму підготовки 0925 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», що навчаються за навчальними планами бакалаврів 6.092500 денної та заочної форм навчання.

Хобін В.А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Теорія автоматичного управління» для студентів напряму підготовки 0925 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», що навчаються за навчальними планами бакалаврів 6.092500 денної та заочної форм навчання.

Опубліковано
2016-07-01
Номер
Розділ
Статті