ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ДЕЗОДОРАЦІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ

  • А. Ю. Давідюк Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса
Ключові слова: Дезодорація, рослинна олія, система автоматичного регулювання, регулятор, критерій оптимальності

Анотація

У статті розглядається доцільність ускладнення алгоритмів розрахунку керуючих дій для управління технологічним процесом дезодорації олій. Стаття містить короткий опис технологічного процесу дезодораціїрослинних олій, складу технологічного обладнання та нормованих значень найбільш важливих параметрів технологічного процесу. Також наведені залежності масових часток компонентів (стероли, токофероли,каротиноїди, хлорорганічні пестициди) від температури дезодорації. Управління технологічним процесом дезодорації рослинних олій має забезпечувати оптимальний режим роботи обладнання за температуроюрослинної олії. Оптимальним температурним режимом є такий режим, при якому: видаляється найбільша кількість шкідливих речовин; видаляється найменша кількість токоферолів та стеролів; утворюєтьсянайменша кількість побічних речовин; витрати енергоресурсів на ведення технологічного процесу мінімальні. Для дослідження шляхів підвищення якості регулювання параметрів технологічного процесу дезодорації рослинних олій був використаний метод цифрового імітаційного моделювання. Була розроблена модель об’єкту управління, що враховує статичні та динамічні характеристики реального об’єкту. Дослідження проводилося наступним чином: була розроблена система автоматичного регулювання базовоїструктури із використанням пропорційно-інтегрально-диференційних регуляторів та були отримані перехідні характеристики каналу об’єкту управління за темперутарою рослинної олії. Далі, була розробленасистема підвищеної динамічної точності, що має каскадну структуру, та виконане порівняння якості регулювання розроблених систем. Система автоматичного регулювання підвищеної динамічної точностізабезпечує кращі прямі та інтегральні показники якості, ніж аналогічна система автоматичного регулювання базової структури (час регулювання та значення інтегрального критерію якості системи).

Біографія автора

А. Ю. Давідюк, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Посилання

Васильева Г.Ф. Дезодорация масел и жиров - СПб: ГИОРД, 2000

Соколов В.А. – Автоматизация технологических процес сов пищевой промышленности - М: Агропромиздат, 1991 - 445с;

Товбин И.М., Фаниев Г.Г. Рафинация жиров - М.: Пищевая промышленность, 1977 - 240с.

Опубліковано
2016-07-01
Номер
Розділ
Статті