Refrigeration Engineering and Technology

ISSN-print: 0453-8307
ISSN-online: 2409-6792
ISO: 26324:2012
Архiви

Удосконалення режимних параметрів водоаміачних абсорбційних холодильних агрегатів, працюючих у широкому діапазоні температур навколишнього середовища

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. М. Іщенко
О. С. Тітлов

Анотація

Абсорбційні холодильники можуть знайти широке застосування при роботі в широкому діапазоні температур повітря навколишнєго середовища. Для вирішення ряду технічних завдань по оптимізації енергетичних характеристик були виконані теоретичні дослідження циклів і процесів тепломасообміну в ряді ключових елементів (випарнику, абсорбере, генераторі), а також експериментальні дослідження серійної моделі Васильківського заводу холодильників. Показано, що зміна складу робочого тіла (тиску інертного газу) при зміні температур зовнішнього повітря дозволяє стабілізувати енергоспоживання, незважаючи на ряд негативних впливів на робочі параметри. За результатами досліджень були запропоновані два енергозберігаючих способу управління водоаміачнимі абсорбційними холодильними агрегатами.

Ключові слова:
водоаміачні абсорбційні холодильні агрегати; моделювання процесів тепло масообміну; термодинамічні цикли; енергозбереження; широкий діапазон температур навколишнього середовища

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Іщенко, І. М., & Тітлов, О. С. (2018). Удосконалення режимних параметрів водоаміачних абсорбційних холодильних агрегатів, працюючих у широкому діапазоні температур навколишнього середовища. Refrigeration Engineering and Technology, 54(3), 10-20. https://doi.org/10.15673/ret.v54i3.1096
Розділ
ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА

Посилання

1. Закон України № 4227-VІ від 22 грудня 2011 року. Про продовольчу безпеку України.

2. Прилади холодильні побутові. Експлуатаційні хара-ктеристики та методи ви-пробувань: – введ. 1995-07-20. – К. : Держстандарт України, 1996. – 22 с. – (Національний стандарт України).

3. Очеретяный, Ю. А. Исследование влияния качки судна на процессы гравитационного пленочного течения рабочего тела в теплообменных элементах абсорб-ционных холодильных агрегатов (АХА) / Ю. А. Очере-тяный, В. Х. Кирилов, А. С. Титлов // Наукові праці ОНАХТ. – 2010 – Вип.38 – Т.2. – С.365-372.

4. Старостенко, И. В. Методы и устройства для бес-контактного импедансно-резонансного контроля; виды высокоэффективной электрохимической обработки, включая технику скоростной металлизации и получение воды из воздуха // Молодой ученый. — 2018. — №22. — С. 178-187. https://moluch.ru/archive/208/50919/

5. Тітлов, О. С. Науково-технічні основи створення енергозберігаючих побутових абсорбційних холодильних приладів / О.С. Тітлов, М. Д. Захаров // Наукові праці Одеської національної академії харчових техноло-гій. – 2009. – № 35. – Т.1. – С. 113-127.

6. Ищенко, И. Н. Моделирование циклов насосных и безнасосных абсорбционных холодильных агрегатов / И. Н. Ищенко // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2010. – № 38. –Т.2. - С. 393-405.

7. Ищенко, И. Н. Моделирование процессов тепло- и массообмена в противоточном змеевиковом абсорбере / И. Н. Ищенко, А. С. Титлов // Харчова наука і техноло-гія. – 2010. – № 3. – С. 125-128.

8. Ищенко, И. Н. Результаты экспериментальных исследований абсорбционных холодильных приборов, работающих в климатических условиях класса SN* / И. Н. Ищенко, А. С. Титлов, Г. М. Олифер // Харчова наука і технологія. – 2010. – № 4. – С. 100-103.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)