Refrigeration Engineering and Technology

ISSN-print: 0453-8307
ISSN-online: 2409-6792
ISO: 26324:2012
Архiви

Розрахунок газодінамічних характеристик відцентрового компресора

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

M. Kalinkevych
V. Ihnatenko

Анотація

Газодинамічні  характеристики компресора дозволяють оцінювати його енергетичні та економічні властивості, передбачати  значення продуктивності, тиску стискуваного газу, споживання енергії під час роботи компресора. Для детальнішого розгляду робочого процесу компресора бажано мати характеристики окремих елементів. Поелементний аналіз  характеристик кожного ступеня дозволяє покращити узгодження роботи окремих елементів між собою та за рахунок цього  досягти покращення газодинамічних характеристик компресора. В якості характеристик елементів ступеня зазвичай використовують коефіцієнти втрат і коефіцієнти відновлення статичного тиску. Коефіцієнти  придатні для оцінювання енергетичних властивостей будь-якого елемента проточної частини. Для визначення впливу елемента ступеня на економічність ступеня необхідно визначити яку частину роботи, що  витрачається на стиснення газу, складають “втрати” енергії в даному елементі, тобто знайти величину зменшення ККД ступеня  внаслідок дисипації енергії в тепло в даному елементі. Розрахунок параметрів відцентрового компресора здійснюється від входу до виходу з використанням рівнянь стану, процесу, неперервності та енергії. Вихідними даними є геометричні параметри компресора, склад та початкові  параметри стискуваного газу, частота обертання ротора. Основою поелементного розрахунку газодинамічних характеристик є газодинамічні характеристики елементів ступеня. Розрахунок можна виконати з використанням характеристик елементів ступеня, взятих із власного банка експериментальних даних, або з використанням узагальнених характеристик. Для отримання узагальнених характеристик робочого колеса, лопаткового та безлопаткового дифузорів, зворотного напрямного апарата використані експериментальні дані, що опубліковані в роботах Гальоркіна, Дена, Ріса, Селезньова та ін., а також експериментальні дані, отримані автором. Узагальнені характеристики одержані у вигляді аналітичних залежностей коефіцієнтів втрат від кутів атаки або кутів потоку шляхом апроксимації експериментальних даних. Ці залежності використані під час аналізу газодинамічних характеристик відцентрового компресора, що дозволило розробити рекомендації з їх поліпшення.

Ключові слова:
Відцентровий компресор, Ступінь, Поелементний аналіз, Продуктивність, Робоче колесо, Дифузор

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kalinkevych, M., & Ihnatenko, V. (2018). Розрахунок газодінамічних характеристик відцентрового компресора. Refrigeration Engineering and Technology, 54(4), 4-10. https://doi.org/10.15673/ret.v54i4.1118
Розділ
ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА

Посилання

1. DixonS. L., HallS. A. Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery.Sixth edn. Elsevier Inc. –2010. –459 p.
2. СелезневК.П., Галеркин Ю.Б. Центробежные компрессоры. Ленинград: Машиностроение. –1982.–271 с.
3. Рис В.Ф. Центробежные компрессоры. Ленинград: Машиностроение. –1964. –336 с.
4. ДенГ.Н. 1980). Проектирование проточной части центробежного компрессора. Ленинград: Машиностроение. –1980. –230 с.
5. Kalinkevych M., Kalashnikov A. Research on return channels of centrifugal compressors. 6th International Conference on Compressorsand their Systems.Institution of Mechanical Engineers (IMechE), City University London, UK. –2009. pp.217 –226. ISBN –13: 978–1–84334–581–7.
6. КалинкевичН.В.Исследование высоконапор-ных ступеней с осерадиальными колесами для стационарных компрессоров общего назначения / Диссертация на соискание степени кандидата технических наук. Ленинградский политех-нический институт. Ленингпад. –1976. –252 с.
7. KalinkevychM, ObukhovO., etal. The design of vaned diffusers of centrifugal compressors based onthe given velocity distribution./7th International Conference on Compressors and their Systems. City University London, UK. –2011. pp. 61 –69.ISBN 978–0–85709–535–0 (e–book).

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)