Refrigeration Engineering and Technology

ISSN-print: 0453-8307
ISSN-online: 2409-6792
ISO: 26324:2012
Архiви

Підхід до аналізу ефективності використання встановленої холодопродуктивності систем кондиціювання припливного повітря

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Є. І. Трушляков
М. І. Радченко
С. А. Кантор
В. С. Ткаченко

Анотація

Запропоновано підхід до аналізу ефективності використання встановленої (проектної) холодопродуктивності холодильних машин систем кондиціювання припливного повітря (СКПП) з урахуванням змін теплових навантажень у відповідності з поточними кліматичними умовами. При цьому порівнюють потенційно можливе вироблення холоду (виходячи з наявної встановленої холодопродуктивності) за певний період, як приклад – за найбільш теплий липень місяць, з її використанням на попереднє охолодження зовнішнього повітря до певної проміжної (порогової) температури, і подальше глибоке охолодження повітря при відносно стабільному тепловому навантаженні. Висунуто гіпотезу попередньої оцінки доцільності застосування регулювання холодопродуктивності за співвідношенням сумарних за деякий проміжок часу використання холоду на охолодження зовнішнього повітря і потенційно можливого вироблення холоду при повній реалізації наявної встановленої холодопродуктивності СКПП. Запропонований підхід до вибору раціональної встановленої холодопродуктивності СКПП та її розподілу відповідно до характеру зміни теплового навантаження у відповідності з поточними кліматичними умовами доцільно використовувати для визначення областей ефективного застосування енергозберігаючих способів реалізації холодопродуктивності, зокрема, акумуляцією та використанням надлишку холодопродуктивності при змінних теплових навантаженнях, частотного або іншого способу регулювання холодопродуктивності компресорів при відхиленнях теплового навантаження від номінального.

Ключові слова:
Кондиціювання, Зовнішнє повітря, Теплове навантаження, Холодильна машина, Клімат

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Трушляков, Є. І., Радченко, М. І., Кантор, С. А., & Ткаченко, В. С. (2018). Підхід до аналізу ефективності використання встановленої холодопродуктивності систем кондиціювання припливного повітря. Refrigeration Engineering and Technology, 54(6), 12-17. https://doi.org/10.15673/ret.v54i6.1256
Розділ
ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА

Посилання

1. Marques, R. P., Hacon, D., Tessarollo, A., Parise, J.A.R. (2010) Thermodynamic analysis of trigeneration systems taking into account refrigeration, heating and electricity load demands. Energy and Buildings, 42, 2323 2330.
2. Ortiga, J., Bruno, J. C., Coronas, A. (2013). Operational optimisation of a complex trigeneration system connected to a district heating and cooling network. Applied Thermal Engineering, 50, 1536 1542.
3. Trushliakov E.I. (2018) Methodological approach to energy saving cold supply of air conditioning system by matching current climatic conditions. Aerospace technics and technology, 4(148), 58–62.
4. Trushliakov E., Radchenko M., Kantor S. (2018) Meth-odological approach to improve the efficiency of air condi-tioning system performance in changeable climatic condi-tions. Proc. of the X Minsk International Seminar “Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, Power Sources”, Minsk, Belarus, 10-13 September, 2018, pp. 444-450.
5. Trushliakov Е., Radchenko М., Radchenko А., Kantor S., Zongming Y. (2018) Statistical approach to improve the efficiency of air conditioning system perfor¬mance in changeable climatic conditions. The 5th International Conference on Systems and Informatics: ICSAI 2018, Jiangsu, Nanjing, China, pp.1303-1307.
6. Radchenko А., Radchenko М., Trushliakov Е., Kantor S., Tkachenko V. (2018) Statistical method to define rational heat loads on railway air conditioning system for changea-ble climatic conditions The 5th "International Conference on Systems and Informatics: ICSAI 2018", Jiangsu, Nanjing, China, pp. 1308-1312.
7. Trushliakov, E.I., Radchenko, N.I., Tkachenko, V.S. (2018) Approach to analyzing the efficiency of cooling ca-pacity control of ambient air conditioning systems. Aero-space technics and technology, 6(150), pp. 29–33.
8. Trushliakov, E.I., Radchenko, N.I., Tkachenko, V.S. (2018) Approach to determine the components of ambient air conditioning system heat load. Refrigeration technics and technology, 54(5), 17-22.