Refrigeration Engineering and Technology

ISSN-print: 0453-8307
ISSN-online: 2409-6792
ISO: 26324:2012
Архiви

Чисельне моделювання впливу режимних і геометричних характеристик на втрати тиску маловитратного аеротермопресора

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

H. Kobalava
D. Konovalov

Анотація

В роботі досліджуються гідрогазодинамічні процеси, які протікають в маловитратному аеротермопресорі. Цей струминний апарат представляє собою двофазовий струминний пристрій для контактного охолодження, в якому за рахунок відведення теплоти від газового потоку відбувається підвищення тиску газу  та  його охолодження  (термогазодинамічна компресія). Високоефективна робота аеротермопресора залежить насамперед від конструкції проточної частини та способу розпилення води в апараті. Конструктивні чинники, які впливають на витрати енергії  для подолання сил  тертя  та  місцевих  опорів  на  звужувально-розширювальних ділянках  аеротермопресора, здійснюють значний вплив на робочі процеси  в апараті. В роботі проведено дослідження ряду типових моделей  аеротермопресора  малої витрати із застосуванням комп'ютерного CFD-моделювання. Визначення основних  параметрів  потоку повітря (повний тиск, динамічний тиск, швидкість, температура та ін.) проводилося для ряду кутів конусності конфузора  і дифузора, а також для ряду значень відносної швидкості повітря в робочій камері М = 0,4–0,8. Проведено порівняння отриманих даних з експериментальними. Відхилення розрахункових значень коефіцієнтів місцевих опорів в конфузові та в дифузорі від отриманих при комп'ютерному CFD-моделюванні не перевищує 7-10 %. Таким чином,  отримано аналітичні залежності для визначення коефіцієнтів місцевого опору для конфузора (сопла) і дифузора, які можна рекомендувати для використання в методиці проектування аеротермопресорів малої витрати.

Ключові слова:
Аеротермопресор, Коефіцієнти Місцевих Опорів, CFD-моделювання

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kobalava, H., & Konovalov, D. (2019). Чисельне моделювання впливу режимних і геометричних характеристик на втрати тиску маловитратного аеротермопресора. Refrigeration Engineering and Technology, 55(2), 66-76. https://doi.org/10.15673/ret.v55i2.1355
Розділ
ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ