Refrigeration Engineering and Technology

ISSN-print: 0453-8307
ISSN-online: 2409-6792
ISO: 26324:2012
Архiви

Система кондиціювання повітря на основі випарного охолодження і відкритого абсорбційного циклу

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю.І. Дем'яненко
О.В. Дорошенко
М.І. Гоголь

Анотація

У наш час дефіцит енергії і охорона навколишнього середовища змушують господарників і проектувальників систем кондиціювання до пошуку інших, непарокомпресійних джерел холодопостачання. В статті запропонована система кондиціювання повітря, яка використовує природну нерівноважність атмосферного повітря – психрометричну різницю температур. Проаналізовані процеси прямого та непрямого випарного охолодження повітря стосовно досягнення комфортної зони. На h,d- діаграмі показано, що в результаті прямого випарного охолодження можна досягти області комфорту. Відмічено, що визначальний вплив на ефективність процесу випарного охолодження має вологовміст повітря на вході в апарат. В регіонах, де він високий, вирішальну роль відіграє попереднє осушення повітря. Запропонована альтернативна установка кондиціювання повітря на основі випарного охолодження і попереднього осушення повітря, завдяки чому збільшується психрометрична різниця температур повітря та стає можливим вийти в комфортну зону без застосування парокомпресійного холодильного циклу. Осушення повітря відбувається в абсорбері розчином бромістого літію, для регенерації якого використовується тепло, що виробляється сонячними колекторами. З огляду на те, що в процесі абсорбції температура абсорбенту зростає, в схемі передбачено відведення теплоти абсорбції водою, попередньо охолодженою в градирні. Поставлено задачу досягти після установки стану повітря, близького до температури точки роси,  збільшивши таким чином її холодопродуктивність. При цьому слід забезпечити зменшення габаритів установки та витрат енергії на переміщення контактуючих потоків повітря, води та розчину абсорбенту. Всі тепломасообмінні апарати в установці виконані за поперечною схемою на основі регулярної насадки. Такий підхід дозволив мінімізувати аеродинамічний опір апаратів та їх габарити. Розроблена схема сонячної системи кондиціювання повітря (ССКП) запропонована для кондиціювання одного із супермаркетів

Ключові слова:
Сонячна система кондиціювання повітря, Випарне охолодження, Абсорбція, Десорбція, Сонячні колектори

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дем’яненко, Ю., Дорошенко, О., & Гоголь, М. (2020). Система кондиціювання повітря на основі випарного охолодження і відкритого абсорбційного циклу. Refrigeration Engineering and Technology, 56(1-2), 11-18. https://doi.org/10.15673/ret.v56i1-2.1824
Розділ
ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ

Посилання

1. Gao, W. Z., Cheng, Y. P. et al. (2015) Experimental investigation on integration liquid desiccant – indirect evaporative air cooling system utilizing the Maisotesenko – Cycle. Applied Thermal Engineering, 88, 288-296.
2. Hellman, H. M., Grossman, G. (1995) Simultation and analysis of an open-cycle dehumidifier-evaporator (DER) absorption chiller for low-grade heat utilization. International Journal of Refrigeration, 18 (3), 177-189.
3. Doroshenko, O. V. (1988) Compact heat and mass transfer equipment for refrigeration and cryogenic equipment (Theory and engineering practice). Dissertation. Ukraine, Odessa: Odessa Technological Institute of Refrigeration Industry, 222.
4. Doroshenko, A. V, Antonova, A. R., Demyanenko, Yu. I. (2016) Solar multistage absorption refrigeration systems based on heat and mass transfer apparatus of film type. Refrigeration engineering and technology, 51 (2), 25-31.
5. Doroshenko, O.V., Demyanenko, Yu. I., Kolodyazhny, V.V. (2017) Installation of air conditioning. Utility model patent № 116534, F 280 5/02 F 24F 1/00, Bull. № 10.