(1)
Пирисунько, М. А. Аналіз способів зменшення шкідливих викидів суднових двигунів рециркуляцією відпрацьованих газів. ХТТ 2018, 54, 39-44.