Черниш, Б., і С. Артеменко. Моделювання процесів теплообміну в мікромеханічних перетворювачах на основі добавок наночасток графена. Refrigeration Engineering and Technology, Vol 57, no 2, June 2021, pp 89-97, doi:10.15673/ret.v57i2.2022.