Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕМЕНТІВ ЗАХИСТУ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Борисівна Рябова
Олена Анатоліївна Петухова
Стелла Анатоліївна Горносталь
Сергій Миколайович Щербак

Анотація

Важливою складовою собівартості продукції харчових виробництв є елементи забезпечення їх безпечного виробництва, одним з яких являється внутрішній протипожежний водопровід, який обов’язковий для встановлення в приміщеннях харчових виробництв з відповідною категорією за вибухопожежною та пожежною небезпекою, ступенем вогнестійкості та об’ємом виробничого корпусу. З введенням в дію ДБН В 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» кожна шафа окрім встановленого в ній пожежного кран-комплекту діаметром 50 або 65 мм, обов’язково комплектується додатковим пожежним кран-комплектом діаметром 25 або 33 мм, який призначений для швидкого введення вогнегасної речовини в початковій стадії розвитку пожежі, а тому забезпечує зниження збитків від неї. Додаткові кран-комплекти комплектуються рукавом (довжина рукава – до 30 м, діаметр рукава – 25 мм або 33 мм, тип рукава – напівжорсткий) та розпорошувачем (діаметр випускного отвору розпорошувача від 4 до 12 мм). До переваг таких пристроїв відносять невеликі габарити, застосування спеціальних насадок розпорошувача дозволяє створювати дрібнодисперсний струмінь води, який не пошкоджує оточуючи речи та обладнання, гнучкий рукав комплекту дозволяє обійти технологічні установки, що зустрічаються на шляху, установка перекривного пристрою дозволяє перервати роботу в будь-який момент і відновити її за необхідності, вартість вогнегасної речовини – води, як і самої установки – невелика. В залежності від умов використання додаткового пожежного кран-комплекту різні характеристики його складових можуть забезпечити підвищення або зниження ефективності його роботи. Тому запропоновано спосіб визначення характеристик складових додаткового пожежного кран-комплекту для конкретних умов його експлуатації. Вірний вибір параметрів складових дозволить з урахуванням гідродинамічних характеристик системи, що забезпечує роботу таких пристроїв, з найменшими економічними втратами забезпечити успішне гасіння пожежі та знизити збитки від неї.

 

An important component of the cost of food products is the elements of ensuring their safe production, one of which is the internal fire water supply, which is obligatory for installation in the premises of food production enterprises with the appropriate category for fire and fire hazard, fire resistance and the volume of the production building. With the introduction of the DBN V 2.5-64:2012 "Internal plumbing and sewage system", each cabinet, except for installed fire faucet with a diameter of 50 or 65 mm, necessarily completes an additional fire faucet with a diameter of 25 or 33 mm, which is designed for the rapid introduction of extinguishing agent in the initial stage of the development of the fire, and therefore provides a reduction of losses from it. Additional fire faucets are completed with a sleeve (length of the sleeve - up to 30 m, diameter of the sleeve - 25 mm or 33 mm, type of sleeve - semi-rigid) and the sprayer (diameter of the outlet of the sprayer from 4 to 12 mm). The advantages of such devices include small dimensions. The use of special spray nozzles allows you to create a fine splash of water that does not damage the surroundings of speech and equipment. The flexible sleeve of the kit allows you to bypass technological installations that are found on the track. The installation of the overlapping device allows you to interrupt the work at any time and restore it as needed. The cost of extinguishing agent and the installation itself is small. Depending on the conditions of the use of an additional fire faucet, the various characteristics of its components can provide an increase or decrease in the efficiency of its operation. Therefore, a method of determining the characteristics of components of an additional fire faucet for the specific conditions of its operation is proposed. The correct choice of parameters of components will allow, taking into account the hydrodynamic characteristics of the system, ensuring the operation of such devices, with the least economic losses, ensure the successful extinguishing of the fire and reduce losses from it.

Ключові слова:
пожежний кран-комплект, тиск, витрати води, рукав, розпорошувач,

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Рябова, І., Петухова, О., Горносталь, С., & Щербак, С. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕМЕНТІВ ЗАХИСТУ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ. Scientific Works, 82(1). https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i1.1009
Розділ
Статьи
Біографії авторів

Ірина Борисівна Рябова, Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків

к.т.н., доцент;

професор кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів

Олена Анатоліївна Петухова, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

к.т.н., доцент;

доцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах

Стелла Анатоліївна Горносталь, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

к.т.н.;

старший викладач кафедри пожежної профілактики в населених пунктах

Сергій Миколайович Щербак, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

старший викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки

Посилання

1. DBN V.2.5–64:2012. Vnutrishnij vodoprovid ta kanalizacija. (2012). Kijev: Dergbud Ukrajiny, 135.

2. DSTU 4401–1:2005. Pogegna tehnika. Kran-komplekty pogegni. (2005). Kijev: Dergspogyvstandart Ukrajiny, 22.

3. Petuhovа, E.A., Gornostal, S.A., Uvarov, J.V. (2013). Specialne vodopostachannja, Kharkiv, 248 s.

4. Vinarskiy, M.S., Lurje, M.V. (1975). Planirovanije eksperimenta v tehnologicheskih issledovanijah. Kijev, 168.

5. Gornostal, S.A., Petuhovа, E.A., Shcherbak, S.N. (2015). Investigation of the characteristics of fire faucets. Problems of Fire Safety. 37, 154-159.

6. Petuhovа, E.A., Gornostal, S.A. (2017). The characterization of the elements of the internal water to successfully extinguish fires. Problems of Fire Safety. 41, 129-136.