Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БІЛКОВО-ВІТАМІННОЇ ДОБАВКИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИМ МЕТОДОМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Богдан Вікторович Єгоров
https://orcid.org/0000-0001-7526-0315
Олена Миколаївна Кананихіна
https://orcid.org/0000-0001-6291-7760
Тетяна Михайлівна Турпурова
https://orcid.org/0000-0003-3030-7591

Анотація

В матеріалах статті розглянуто проблему білоквмісних кормів в годівлі сільськогосподарських тварин. Надано функціональну схему виробництва білково-вітамінної добавки біотехнологічним методом, яка включає наступні етапи: підготовка меляси, культивування дріжджів виду Saccharomyces cerevisiae, приготування розчину солей та стимуляторів росту, дріжджування при температурі 30 ºС, рН-середовищі 4,5…5,5, а також підготовка зернової сировини. Отриману біомасу змішують з підготовленим зерном пшениці у співвідношенні від 10:90 до 20:80 і подають на лінію екструдування. Екструдування здійснюють при температурі 110…130 ºС та тискові пари 2…3 МПа. Екструдат охолоджують до температури не вище 10 °С температури навколишнього середовища і подрібнюють до крупності, передбаченої відповідним рецептом комбікорму. Досліджено процес вирощування дріжджів виду Saccharomyces cerevisiae. Підібрано склад поживного середовища на основі меляси. Визначено вміст сирого протеїну в екструдованому зерні зволоженого мелясою.

Ключові слова:
меляса, дріжджі, дріжджування, екструдування, білково-вітамінна добавка, технологія, технологічна схема

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Єгоров, Б., Кананихіна, О., & Турпурова, Т. (2019). ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БІЛКОВО-ВІТАМІННОЇ ДОБАВКИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИМ МЕТОДОМ. Scientific Works, 82(2), 4-9. https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i2.1168
Розділ
Статьи

Посилання

1. Herasymenko, V. H. (2006). Biotekhnolohiia. K : Firma «INKOS», 647 .
2. Ehorov, B. V., Makarynskaia, A. V., & Yvanov, A. P. (2003). Puty snyzhenyia stoymosty kombykormov dlia kur - nesushek. Zernovi produkty i kombikormy, 1, 28 - 31.
3. Holovnia, E. (2014). Metod viavlenyia falsyfykatsyy ribnoi muky. Kombykorma, 3, 70 - 72.
4. Faivyshevskyi, M. (2012). M iasokostnaia muka : modernyzyryem pererabotku . Kombykorma, 5 , 52 - 53.
5. Elynov, N. P. (1995) . Osnovy byotekhnolohyy. SPb.: Nauka, 601.
6. Khaietska, O. P. (2011). Ekonomichni osoblyvosti vyrobnytstva bioetanolu z tsukrovykh b uriakiv v suchasnykh umovakh. Zbirnyk naukovykh prats V NAU. Vinnytsia, 276.
7. Khyzhniak, M. I., & Tson, N. I. (2010). Spyrtova barda yak tsinna kormova dobavka y orhanichne dobryvo u silskomu hospodarstvi. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2(2), 122 - 130.
8. Klymenko, V. V., Kravchenko, V. I., Hutsul, V. I., & Bokov, V. M. (2017). Tekhnolohichni osnovy vyhotovlennia biopalyva z roslynnykh vidkhodiv ta yikh kompozytiv. Kropyvnytskyi: PP «Ekskliuzyv - System», 162.
9. Yehorov, B. V., & Davydenko, T. M. (2008). Vdoskonalennia pidhotovky kontsentrovanykh kormiv pry vyrobnytstv i povnotsinnykh kombikormiv dlia silskohospodarskykh tvaryn . Kormy i kormovyrobnytstvo. 61, 135 - 140.
10. Yanchevs kyi, V. K., Oliinichuk, S. T., Levandovskyi, L. V., Tkachenko, A. F., Koval, E. A., Rudnichenko, L. V., ... & Rudnychenko, L. V. (2004). Sposib vyrobnytstva presovanykh khlibopekarskykh drizhdzhiv z meliasy. Patent na vynakhid No 38449.
11. Skyba, E. A. (2010). Tekhnolohyia proyzvodstva drozhzhei: uchebnoe posobye . Byisk: Yzd - vo Alt. hos. tekhn. un - ta. 121.
12. Koval, O. O., Oliinichuk, S.T., Khomichak, L.M., Batoh , Yu.O. & Lysak, T.I. (2014). Zbrodzhuvannia tsukrovmisnykh produktiv tsukr ovoho vyrobnytstva v bioethanol. Tsukor Ukrainy. 2 (98). 10 – 13.
13. DSTU 3696 – 98. Meliasa buriakova. Tekhnichni umovy. Chynnyi vid 07.08 .1998. Kyiv, Derzhstandart Ukrainy, 21.
14. Yehorov, B. V., Burdo, O. H., Davydenko, T.M. (2009). Matematychne modeliuvannia tekhnolohichnoho protsesu ekstruduvannia zernovoi sumishi zbahachenoi drizhdzhovanym zernom pshenytsi. Zernovi produ k- ty i kombikormy. 1. 38 – 42.
15. Yehorov, B. V., Kananykhina, O. M., Davydenko, T.M. (2008). Biotekhnolohichni zasoby zbahachennia kontsentrovanykh kormiv mikrobiolohichnym bilkom. Zernovi produkty i kombikormy. 2. 27 – 30.
16. Yehorov, B. V., Kananykhina, O.bM., Davy denko, T. M. (2008). Udoskonalennia tekhnolohii pidhotovky zernovoi syrovyny pry vyrobnytstvi povnotsinnykh kombikormiv. Naukovi pratsi ONAKhT . 34(1), 124 - 131.