Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

ТЕХНОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГРАНУЛЮВАННЯ КОМБІКОРМІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Богдан Вікторович Єгоров
https://orcid.org/0000-0001-7526-0315
Наталія Олександрівна Батієвська
https://orcid.org/0000-0002-9380-2891

Анотація

Анотація. Розвиток комбікормової промисловості характеризується інтенсифікацією технологічних процесів, направлених, в першу чергу, на підвищення санітарної якості. До таких процесів відносять волого-теплову обробку. Вплив волого-теплової обробки на засвоюваність поживних речовин окремих інгредієнтів комбікорму було предметом багатьох досліджень. Загалом, волога-теплова обробка комбікорму дозволяє покращити засвоюваність поживних речовин, включаючи білки, амінокислоти і вуглеводи. Наука і практика довели високу ефективність гранульованих комбікормів.


Був проведений огляд літератури. Представлена актуальність проблеми комбікормової галузі, а саме питання по удосконаленню технології гранулювання комбікормів. Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності застосування технології гранулювання в комбікормовій галузі. Грануляція дозволяє забезпечити стабільну однорідність, поліпшити санітарно-гігієнічні параметри, збільшити поживну цінність, збільшити термін зберігання, поліпшити фізичні властивості компонентів комбікорму. Однак, незважаючи на всі переваги, існуючі лінії гранулювання мають відносно високу продуктивність і, в той же час, високі питомі витрати електроенергії.


Затверджена мета роботи, а також об’єкт та предмет та завдання дослідження. Мета роботи полягала у обґрунтуванні явних недоліків в традиційній технології гранулювання комбікормів, та зниженні питомих витрат електроенергії на виробництво гранульованих комбікормів у вигляді крупки.


Первинні результати досліджень включали в себе: обгрунтування застосування процесу експандування перед процесом гранулювання; описання удосконаленої технології гранулювання у вигляді параметричної схеми, з наданням технологічних режимів; описання розробленої технології виробництва гранульованих комбікормів у вигляді суміші крупки гранул та крупки експандату. яка передбачає: роздільне гранулювання підготовленої сировини, отримання гранул, отримання крупки гранул, часткове експандування вихідної сировини, отримання експандату, подрібнення експандату, вилучення крупки експандату та її об’єднання з крупкою отриманою з гранул, отримуючи таким чином суміш крупки гранул та крупки експандату в певних обґрунтованих пропорціях. Заключним етапом представлені первинні висновки по проведений роботі.

Ключові слова:
комбікормова промисловість, технологія гранулювання, зниження споживання електроенергії, комбікорм.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Єгоров, Б., & Батієвська, Н. (2019). ТЕХНОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГРАНУЛЮВАННЯ КОМБІКОРМІВ. Scientific Works, 82(2), 10-16. https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i2.1193
Розділ
Статьи

Посилання

Література
1. Єгоров Б.В. Технологія виробництва комбікормів : підручник для студентів вищих навчальних за-кладів . Одеса, 2011. 448 с.
2. Process technologies, equipment, plants, and systems // ANDRITZ: [Website]. 2019. URL: https://www.andritz.com/group-en (viewed on: 10.12.2018).
3. IFIF represents and promotes the global feed industry // The International Feed Industry Federation (IFIF) : [Website]. 2019. URL: https://ifif.org/ (viewed on: 25.12.2019).
4. Єгоров Б.В., Батієвська Н.О. Способи зменшення споживання енергії у виробництві комбікормів // Тези доповідей Академічної конференції викладачів Академії . 2017. Вип. 77. С. 14 16.
5. Єгоров Б.В., Батієвська Н.О. Гранулювання запорука прибутковості виробництва // Збірник науко-вих праць молодих учених, аспірантів та студентів. 2017. Вип. 1. С. 29 30.
6. Єгоров Б.В., Батієвська Н.О. Удосконалення технології гранулювання при виробництві комбікормів, шляхи зниження енерговитрат // Тези доповідей Академічної конференції викладачів Академії . 2018. T. 1, вип. 78. С. 19 20.
7. Yegorov B.V., Batievskaya N.O. Application of granulation technology in various industries // Зернові продукти і комбікорми . 2017. Вип. 3. С. 33 38.

References
1. Yehorov, B. V. (2011). Tekhnolohiia vyrobnytstva kombikormiv, 448.
2. Process technologies, equipment, plants, and systems // ANDRITZ: [Website]. 2019. URL: https://www.andritz.com/group-en (viewed on: 10.12.2018).
3. IFIF represents and promotes the global feed industry // The International Feed Industry Federation (IFIF) : [Website]. 2019. URL: https://ifif.org/ (viewed on: 25.12.2019).
4. Yehorov, V. V. (2017). Sposoby zmenshennia spozhyvannia enerhii u vyrobnytstvi kombikormiv. Tezy dopovidei Akademichnoi konferentsii vykladachiv Akademii Odesa, 14 16.
5. Yehorov, B.V., Batiievska, N. O. (2017). Hranuliuvannia zaporuka prybutkovosti vyrobnytstva // Zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh, aspirantiv ta studentiv, 1. 29 30.
6. Yehorov, B. V., Batiievska, N. O. (2018). Udoskonalennia tekhnolohii hranuliuvannia pry vyrobnytstvi kombikormiv, shliakhy znyzhennia enerhovytrat. Tezy dopovidei Akademichnoi konferentsii vykladachiv Akademii, (78), 19 20.
7. Yegorov, B., & Batievskaya, № (2017). Application of granulation technology in various industries. Зернові продукти і комбікорми, 17(3), 33 38.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)