Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

ДОСЛІДЖЕННЯ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЕРНА ОКРЕМИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Андрій Валентинович Бабков
http://orcid.org/0000-0002-9167-7804
Марина Валентинівна Желобкова
https://orcid.org/0000-0003-3686-0953

Анотація

Анотація. Значне розширення об’ємів виробництва зерна кукурудзи спонукало розширенню технології його зберігання в герметичних полімерних зернових рукавах (ПЗР), що дозволяє значно  подовжити терміни безпечного зберігання вологого зерна в умовах недостатніх сушильних потужностей, а також дозволяє уникнути значних капіталовкладень на будівництво стаціонарних зерносховищ.


У статті проведено аналіз агротехнологічних показників свіжозібраного зерна, вирощеного у 2013 році з різних гібридів кукурудзи на полях північно-західних регіонів України (Житомирська та Київська області), що дозволило рекомендувати найбільш перспективні з них з точки зору подальшого зберігання у ПЗР та наступної доробки до потрібних кондицій.


У порівняльних дослідженнях було розглянуто 10 гібридів кукурудзи (ДК 315, ДК 391, ДК 440, ДКС 3511, ДКС 3705, ДКС 3795, ДКС 4082, ДКС 4490, ДКС 4590, ДКС 4795), зібраних та обмолочених комбайнами на різних полях зазначеного регіону. Аналіз зерна проводили за такими агротехнологічних показниками як колір,крупність, стан ендосперму, наявність зернової домішки і зіпсованих зерен,натура та урожайність. Відбір проб для досліджень проводили у відповідності до правил відбору проб зерна з певної партії (певного поля). Визначення всіх показників з кожного окремого зразка проводили у трьохкратній повторності з наступним усередненням отриманих значень.


В результаті проведених досліджень серед використаних у експерименті гібридів кукурудзи було виявлено три найбільш перспективних (ДКС 3511, ДКС 3705 і ДКС 4590), які за своїми агротехнічними властивостями, особливо  гібрид ДКС 3705, є найбільш придатними для вирощування на сільськогосподарських угіддях агрохолдингу, а отриманий з них врожай зерна за своїми технологічними властивостями має найкращі показники. Вказані гібриди можна вважати взаємодоповнюючими, що дозволить підвищити гнучкість агротехнологічних процесів  агрохолдингу.

Ключові слова:
зерно, кукурудза, гібриди, якість, зберігання, агротехнологічні властивості

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Бабков, А., & Желобкова, М. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЕРНА ОКРЕМИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ. Scientific Works, 82(2), 106-115. https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i2.1274
Розділ
Статьи

Посилання

Література
1. Кирпа М.Я., Станкевич Г.М., Стюрко М.О. Кукурудза: збирання, сушіння, якість : монографія . Оде-са: КП ОМД, 2015. 150 с.
2. Трисвятский Л.А. Хранение зерна: изд. 4-е перераб. и доп. М.: Колос, 1975. 400 с.
3. Зберігання кукурудзи в поліетиленових мішках-рукавах Silo Bag на Кіровоградщині.– URL:http://www.zerno.org.ua/articles/technology/235-зберігання-кукурудзи-в-поліетиленових-мішках-рукавах-silo-bag-на-кіровоградщині
4. Ґрунти України: підручник.– URL:http://ukrmap.su/uk-g8/879.html
5. Агрокліматичне районування.– URL:http://ukrmap.su/uk-g8/37.html
6. Климатические зоны Украины. – URL:https://sadovodstvo.in.ua/a73227-klimaticheskie-zony-ukrainy.html
7. ДК 315 (ФАО 310).– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/дк-315-фао-310-detail
8. ДК 315 (ФАО 310). – URL:https://agro-centr.com.ua/p83953568-semena-kukuruzy-monsanto.html
9. ДК 319. – URL:https://agromarzha.prom.ua/p24906271-kukuruza-sort-dks.html
10. ДК 319.– URL:https://agro-liga.com/catalog-produkcii/semena-kukuruzy-monsanto-dks-391-fao-320/
11. ДК 440.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/дк-440-фао-350-detail
12. ДК 440. – URL: https://maxwellagro.com.ua/katalog/semena-ot-veduschih-proizvoditelej/semena-kukuruzy/dk-440
13. ДКС 3511.– URL:https://www.dekalb.ua/katalog-produkcii/kukurudza/dks3511
14. ДКС 3511.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/дкс-3511-detail
15. ДКС 3511.– URL:https://prom.ua/p372886282-dks-3511-monsanto.html
16. ДКС 3705.– URL:https://www.dekalb.ua/katalog-produkcii/kukurudza/dks3705
17. ДКС 3705.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/дкс-3705-detail
18. ДКС 3705.– URL:https://tehnotorg48.com/product/kukuruza-dks-3705-fao-300/
19. ДКС 3795.– URL:https://fermercenter.com/dks-3795-kukuruza-80-000-semyan-monsanto-mosanto-ukraina
20. ДКС 3795.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/дкс-3795-detail
21. ДКС 3795.– URL:https://www.dekalb.ua/katalog-produkcii/kukurudza/dks3795
22. ДКС 4082.– URL:https://prom.ua/p203824908-semena-kukuruzy-dks.html
23. ДКС 4082.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/дкс-4082-detail
24. ДКС 4490.– URL:https://agromarzha.prom.ua/p24906737-kukuruza-sort-dks.html
25. ДКС 4490.– URL:https://www.dekalb.ua/katalog-produkcii/kukurudza/dks4490
26. ДКС 4490.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/дкс-4490-detail
27. ДКС 4590.– URL:https://agromarzha.prom.ua/p24906598-kukuruza-sort-dks.html
28. ДКС 4590.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/дкс-4590-detail
29. ДКС 4590.– URL:https://www.dekalb.ua/katalog-produkcii/kukurudza/dks4590
30. ДКС 4795.– URL:https://prom.ua/p24906827-kukuruza-sort-dks.html
31. ДКС 4795.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/дкс-4795-detail
32. ДКС 4795. – URL:https://www.dekalb.ua/katalog-produkcii/kukurudza/dks4795

References
1. Kyrpa, M. Ya., Stankevych, H. M., & Stiurko, M. O. (2015). Kukurudza: zbyrannia, sushinnia, yakist, Ode-sa: KP OMD, 150.
2. Trysviatskyi, L. A. (1975). Khranenye zerna: yzd. 4-e pererab. y dop., M.: Kolos, 400.
3. Zberihannia kukurudzy v polietylenovykh mishkakh-rukavakh Silo Bag na Kirovohradshchyni.– URL:http://www.zerno.org.ua/articles/technology/235-zberihannia-kukurudzy-v-polietylenovykh-mishkakh-rukavakh-silo-bag-na-kirovohradshchyni
4. Grunty Ukrainy : pidruchnyk.– URL:http://ukrmap.su/uk-g8/879.html
5. Ahroklimatychne raionuvannia.– URL:http://ukrmap.su/uk-g8/37.html
6. Klymatycheskye zonы Ukraynы. – URL:https://sadovodstvo.in.ua/a73227-klimaticheskie-zony-ukrainy.html
7. DK 315 (FAO 310).– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/dk-315-fao-310-detail
8. DK 315 (FAO 310). – URL:https://agro-centr.com.ua/p83953568-semena-kukuruzy-monsanto.html
9. DK 319. – URL:https://agromarzha.prom.ua/p24906271-kukuruza-sort-dks.html
10. DK 319.– URL:https://agro-liga.com/catalog-produkcii/semena-kukuruzy-monsanto-dks-391-fao-320/
11. DK 440.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/dk-440-fao-350-detail
12. DK 440. – URL: https://maxwellagro.com.ua/katalog/semena-ot-veduschih-proizvoditelej/semena-kukuruzy/dk-440
13. DKS 3511.– URL:https://www.dekalb.ua/katalog-produkcii/kukurudza/dks3511
14. DKS 3511.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/dks-3511-detail
15. DKS 3511.– URL:https://prom.ua/p372886282-dks-3511-monsanto.html
16. DKS 3705.– URL:https://www.dekalb.ua/katalog-produkcii/kukurudza/dks3705
17. DKS 3705.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/dks-3705-detail
18. DKS 3705.– URL:https://tehnotorg48.com/product/kukuruza-dks-3705-fao-300/
19. DKS 3795.– URL:https://fermercenter.com/dks-3795-kukuruza-80-000-semyan-monsanto-mosanto-ukraina
20. DKS 3795.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/dks-3795-detail
21. DKS 3795.– URL:https://www.dekalb.ua/katalog-produkcii/kukurudza/dks3795
22. DKS 4082.– URL:https://prom.ua/p203824908-semena-kukuruzy-dks.html
23. DKS 4082.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/dks-4082-detail
24. DKS 4490.– URL:https://agromarzha.prom.ua/p24906737-kukuruza-sort-dks.html
25. DKS 4490.– URL:https://www.dekalb.ua/katalog-produkcii/kukurudza/dks4490
26. DKS 4490.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/dks-4490-detail
27. DKS 4590.– URL:https://agromarzha.prom.ua/p24906598-kukuruza-sort-dks.html
28. DKS 4590.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/dks-4590-detail
29. DKS 4590.– URL:https://www.dekalb.ua/katalog-produkcii/kukurudza/dks4590
30. DKS 4795.– URL:https://prom.ua/p24906827-kukuruza-sort-dks.html
31. DKS 4795.– URL:https://tdnasinnya.com/uk/kataloh/nasinnia/kukurudza/monsanto/dks-4795-detail
32. DKS 4795. – URL:https://www.dekalb.ua/katalog-produkcii/kukurudza/dks4795