Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

Критерії вибору адсорбентів для перетворювачів теплової енергії в системах вентиляції

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Elena Belyanovskaya
R. Lytovchenko
Konstanthyn Sukhyy
O. Prokopenko
O. Yeromin
I. Sukha

Анотація

Розглянуто критерії підбору адсорбентів для адсорбційних перетворювачів теплової енергії в системах вентиляції. Виявлено основні характеристики адсорбентів, які впливають на конструктивні параметри адсорбційного модуля. Розроблено методику визначення маси адсорбента та обєму адсорбційного модуля в системах вентиляції. Підтверджено, що основним фактором, який впливає на обєм адсорбенту є його максимальна адсорбція. Показані переваги композитів «сіль в поринній матриці силікагелю» в порівнянні з традиційними силікагелями. На прикладі адсорбційного регенератора на основі низько-потенційної теплоти та вологи показана більша ефективність композитів «силікагель – натрій сульфат» в порівнянні композитом «силікагель – натрій ацетат».


На основі експериментальних даних з експлуатації адсорбційного регенератора теплоти та вологи на основі композиту ‘силікагель – СН3СООNa’ підтверджена адекватність запропонованого алгоритму визначення температурного коефіцієнту корисної дії, який включає розрахунок об’єму повітря, який пройшов через шар теплоакумулюючого матеріалу, концентрації води в повiтрi на виході з регенератора, адсорбції, теплоти адсорбції, кінцевої  температури холодного повітря, температури повітря після змішування холодного повітря з вулиці та теплого повітря в приміщенні при подачi, розрахунок концентрації води в повiтрi на виході з теплового акумулятора, об’єму повітря, який пройшов через шар теплоакумулюючого матеріалу, адсорбції та теплоти адсорбції, кінцевої температури теплого повітря, температури повітря після змішування холодного повітря з вулиці та теплого повітря з приміщення при викиді, визначення температурного коефіцієнта корисної дії, сумарної адсорбції та часу досягнення максимальної адсорбції.


Порівняна ефективність процесів експлуатації адсорбційних регенераторів на основі композитів «силікагель – натрій сульфат» та «силікагель – натрій ацетат» в умовах типової системи вентиляції житлових приміщень. Встановлені параметри, які відповідають максимальним значенням температурних коефіцієнтів корисної дії: швидкості вологого повітря близько 0,22 –  0,32 м/с та час перемикання потоків до 5 хв..


Підтверджено вплив метеорологічних умов на ефективність адсорбційного регенератора.  Показана більш висока ефективність адсорбційних регенераторів на основі композитів «силікагель – натрій сульфат», яка пояснена більш високими значеннями максимальної адсорбції, що сприяє підвищенню теплоти адсорбції.  Результати проведеного дослідження можуть бути використані при підборі адсорбентів для енергоефективних перетворювачів теплової енергії в вентиляційних системах для житлових та складських приміщень.

Ключові слова:
Для цієї мови відсутні ключові слова

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Belyanovskaya, E., Lytovchenko, R., Sukhyy, K., Prokopenko, O., Yeromin, O., & Sukha, I. (2019). Критерії вибору адсорбентів для перетворювачів теплової енергії в системах вентиляції. Scientific Works, 83(1), 4-9. https://doi.org/10.15673/swonaft.v83i1.1409
Розділ
Статьи