Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

Інтенсифікація внутрішньодифузійного масоперенесення та насичення теплового агенту вологою для підвищення енергоефективності сушіння рослинної біомаси

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Д. Кіндзера
Роман Романович Госовський
Володимир Михайлович Атаманюк

Анотація

В роботі обґрунтовано доцільність проведення наукових досліджень, спрямованих на інтенсифікацію внутрішньодифузійного масоперенесення процесів сушіння рослинної біомаси з високими значеннями початкової вологості, зокрема стебел соняшника, а також динаміки насичення відпрацьованого теплового агенту вологою. Зважаючи на складність механізму фільтраційного сушіння, доказано необхідність визначення ефективного коефіцієнта дифузії, який сумарно враховує швидкість усіх видів дифузії вологи, що мають місце під час реалізації процесу і дає змогу опису процесу масоперенесення згідно законів Фіка. Досліджено залежність ефективного коефіцієнта дифузії від температури та отримано залежності для розрахунку значень ефективного коефіцієнта дифузії вологи з подрібнених зовнішніх та внутрішніх тканин стебел соняшника в межах зміни температур теплового агенту 293 – 373 К.


В роботі представлено результати експериментальних досліджень динаміки насичення відпрацьованого теплового агенту вологою у процесі фільтраційного сушіння подрібнених стебел соняшника за різних початкових температур теплового агенту, що дає змогу рекомендувати оптимальні умови проведення процесу.

Ключові слова:
біомаса соняшника, біопаливо, внутрішньодифузійне масоперенесення, фільтраційне сушіння, ефективний коефіцієнт дифузії, зональний механізм, динаміка насичення теплового агенту

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кіндзера, Д., Госовський, Р., & Атаманюк, В. (2019). Інтенсифікація внутрішньодифузійного масоперенесення та насичення теплового агенту вологою для підвищення енергоефективності сушіння рослинної біомаси. Scientific Works, 83(1), 103-109. https://doi.org/10.15673/swonaft.v83i1.1426
Розділ
Статьи

Посилання

1. Zaitsev, O.M. (2002) Vykorystannia yakisnoho nasinnia — naishvydshyi shliakh do pidvyshchennia efektyvnosti silskohospodarskoho vyrobnytstva. Propozytsiia. 5. 48 .
2. Lakiza, O.V., Rudnieva, L.L., Chursinov, Yu.O., Demidov, I.M. (2011) Zastosuvannia vidkhodiv pererobky nasinnia soniashnyku. Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu (2), 14-16.
3. Kindzera, D.P. (2017) Zmenshennia enerhozatrat tekhnolohichnoi linii vyrobnytstva tverdoho palyva z biomasy soniashnyka. Seminar. Stalyi rozvytok – pohliad u maibutnie. Zbirnyk materialiv. Lviv, 15 veresnia 2017. 38.
4. Kindzera, D.P., Atamaniuk, V.M., Hosovskyi, R.R. (2015) Vyznachennia optymalnykh parametriv sushinnia podribnenykh stebel soniashnyka dlia vyrobnytstva palyvnykh bryketiv. Naukovi pratsi Odeskoi natsionalnoi akademii kharchovykh tekhnolohii, 47(2),194-198.
5. Klymenko, V. V., Kravchenko, V. I., Bokov, V. M., Hutsul, V. I. (2017) Tekhnolohichni osnovy vyhotovlennia biopalyva z roslynnykh vidkhodiv ta yikh kompozytiv: Monohrafiia. Za red. V.V. Klymenka – Kropyvnytskyi: PP «Ekskliuzyv-System», 162.
6. Haidenko, O. (2014) Tverde biopalyvo: tekhnolohichni vymohy, vlastyvosti komponentiv ta tekhnolohiia vyrobnytstva. Hazeta "Ahrobiznes sohodni"19(290) , 22 zhovtnia 2014, TOV "Pres-media" 2014. Retrieved from: http://www.agrobusiness.com.ua/ideii-i-trendy/2424-tverde-biopalyvo-hnologichni-vymogyvlastyvosti-komponenttiv-ta-tekhnologiia-vyrobnytstva.html.
7. Troshin, A.G., Moiseev, V.F., Telnov, I.A., Zavinskiy, S.I., Troshin, A.G. (2010) Razvitie protsessov i oborudovaniya dlya proizvodstva toplivnyih briketov iz biomassyi. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovyih tehnologiy. 3/8 (45), 36–41.
8. Bilei, P.V., Prystavskyi, B.I. (2012) Analiz efektyvnosti konvektyvnoho sushinnia derevyny. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 22(10), 116-119.
9. Snezhkin, Yu.F., Sorokovaya, N.N. (2016) Matematicheskoe modelirovanie dinamiki sushki kolloidnyih kapillyarno-poristyih tel v usloviyah kipyaschego sloya. Odeska natsIonalna akademIya harchovih tehnologIy. NaukovI pratsI, 80( 1), 86-91.
10 Hosovskyi, R.R., Kindzera, D.P., Atamaniuk, V.M. (2017) Vnutrishnodyfuziine masoperenesennia pid chas filtratsiinoho sushinnia perankhimnoi tkanyny stebel soniashnyka. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu, 27(6), 112-116.
11. Hosovskyi, R., Kindzera, D., Atamanyuk, V. (2016) Diffusive mass transfer during drying of grinder sunflower stalks. Chemistry & Chemical Technology. 10(4), 194-198.
12. Atamaniuk, V. M., Humnytskyi, Ya. M. (2013) Naukovi osnovy filtratsiinoho sushinnia dyspersnykh materialiv. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. 276 .
13 Atamaniuk, V.M., Huzova, I.O., Hnativ, Z.Ia., Patrii, N.O. (2017) Doslidzhennia dyfuzii molekul sakharozy v chastynkakh plodu harbuza u vyrobnytstvi tsukativ. Khimichna tekhnolohiia ta inzheneriia. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia. Zbirnyk tez dopovidei. Ukraina, Lviv, 107 - 108.....
14. Mirtes Aparecida da Conceição Silva, Zaqueu Ernesto da Silva, Viviana Cocco Mariani, Sébastien Darche.(2012) Mass transfer during the osmotic dehydration of West Indian cherry. LWT - Food Science and Tech-nology, 246-252.
15. Raquel, P.F., Guiné and Maria João Barroca. (2013) Estimation of the diffusivities and mass transfer coefficients for the drying of D. Joaquina pears. Proceedings of the World Congress on Engineering 2,WCE 2013, July 3 - 5, 2013, London, U.K.
16. Shandyba, N. O., Yukhymenko, M. P. (2011) Strukturnyi analiz vtrat v tekhnolohichnykh protsesakh pererobky silskohospodarskoi produktsii. Problemy enerhoefektyvnosti ta yakosti v protsesakh sushinnia kharchovoi syrovyny : zbirnyk tez dopovidei Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kharkiv, 101–102.
17. Kindzera, D.P., Atamaniuk, V.M., Hosovskyi, R.R. (2016) Kinetyka filtratsiinoho sushinnia podribnenykh stebel soniashnyka. Naukovi pratsi. Odeska natsionalna akademiia kharchovykh tekhnolohii, 80(1), 32 – 37.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)