Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНІ МІКРОДОБРИВА ТА ЯКІСТЬ ВИНОГРАДУ СОРТА РИСЛІНГ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталя Валеріївна Каменева, канд.с-г.наук, доцент
https://orcid.org/0000-0002-5768-439X
Оксана Борисівна Ткаченко, д-р.техн.наук, професор
https://orcid.org/0000-0001-6969-6446
Ольга Олександрівна Тітлова, канд.техн.наук, доцент
https://orcid.org/0000-0003-4034-7159
Елдар Жораєвич Іукурідзе, канд.техн.наук, доцент
https://orcid.org/0000-0002-4752-7307
Тетяна Сергіївна Сугаченко, канд.техн.наук, ст.викл.
https://orcid.org/0000-0003-0309-4578

Анотація

Анотація. Вивчено вплив препаратів органо-мінеральних мікродобрив GumiStat та GumiSiL-D виробництва  Україна при позакореневому обприскуванні ви-ноградників білого технічного сорту Рислінг. В ході досліджень був встанов-лений позитивний вплив органо-мінеральних мікродобрив на розвиток біоме-тричних показників винограду сорту Рислінг. Збільшення сили росту кущів, яка визначається розвитком однорічного приросту та листової поверхню, надала можливість одержання високого і кондиційного врожаю  винограду сорту Рислінг у поточному році. Найбільша площа листової поверхні куща спостерігалась у варіанті, де застосовували мікродобрива GumiSil–D, яка складала 6,70 м2, що на 2,53 м2 більше контроля. При застосуванні позакоре-невого підживлення мікродобрива GumiStat площа листової поверхні куща збільшилась у порівнянні з контролем на 2,17 м2 або на 52,0 %. При застосу-ванні мікродобрива GumiSil–D об’єм однорічного приросту куща був найбі-льший, він збільшився на 481,4 см3 або на 55,8 % більше контролю. При за-стосуванні позакореневого підживлення винограду мікродобривом GumiStat об’єм однорічного приросту збільшився на 465,1 см3  або на 53,9 % більше за контроль.


У перший рік збільшення врожаю відбувається тільки за рахунок збі-льшення маси грона. Проведені по кущам обліки врожайності за варіантами досліду показали, що кількість грон змінюється незначно, однак, маса грона у дослідних варіантах під впливом застосування мікродобрив, які вивчались змінювалась суттєво. При застосуванні мікродобрива GumiStat маса грона збільшилась 25,1 г більше у порівнянні з контролем, при застосуванні мікро-добрива GumiSil–D маса грона  була найбільшою, вона складала 175,6 г, що на 36,0 г більше контролю. Різниця за варіантами досліду математично до-ведена НСР 05= 16,2 г. Відповідно, урожайність при застосовуванні мікро-добрива GumiSil–D зросла на 2,8 т/га або на 31,8 % більше у порівнянні з ко-нтролем. При застосуванні мікродобрива GumiStat урожай з куща отримали у кількості 2,90 кг/кущ, що на 0,61 кг/кущ більше контролю, у перерахунку на гектар виноградних насаджень урожайність у цьому варіанті збільшилась на 2,2 т/га або на 25,0 % більше у порівнянні з контролем. Найбільша масова концентрація цукрів відмічене при застосуванні мікродобрива GumiStat, вона  складала 186,3 г/дм3, що на 21,4 г/дм3 більше контролю. При застосуванні мікродобрива GumiSil–D масова концентрація цукрів у соці ягід збільшилась на 15,7 г/дм3 більше контролю. Різниця за цим варіантом досліду матема-тично  не доведена НСР05 = 5,6 г/дм3


Обробку органо-мінеральними мікродобривами GumiStat та GumiSiL-D слід проводити у три строки : за 2-3 дні до цвітіння, в фазі зростання ягід і на початку дозрівання ягід концентрацією 0,006 %.

Ключові слова:
виноград, Рислінг, органо-мінеральне мікродобрива, GumiStat , GumiSiL-D, врожай, якість

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Каменева, Н., Ткаченко, О., Тітлова, О., Іукурідзе, Е., & Сугаченко, Т. (2019). ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНІ МІКРОДОБРИВА ТА ЯКІСТЬ ВИНОГРАДУ СОРТА РИСЛІНГ. Scientific Works, 83(2). https://doi.org/10.15673/swonaft.v2i83.1538
Розділ
Статьи