Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СИРОВИННИХ ІНГРЕДІЄНТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СИРКОВОГО ДЕСЕРТУ З НАПОВНЮВАЧАМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дмитро Михайлович Скрипніченко, канд.техн.наук, доцент
Надія Олександрівна Дец, канд.техн.наук, доцент
Любов Олександрівна Ланженко, канд.техн.наук, доцент

Анотація

В матеріалах статті визначені та наведені органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показників молока-сировини та знежиреного молока, в свою чергу знежирене молоко в подальшому є основною сировиною для виробництві сиркового десерту.


При виробництві сиркового десерту на молочній основі обґрунтовано доцільність використання у якості наповнювача – меду липового та волоських горіхів. Встановлено, що додавання меду та волоських горіхів в якості додаткової рослинної сировини є необхідним для підвищення енергетичної цінності готового продукту. Розроблено рецептуру сиркового десерту на молочній основі з медом та волоськими горіхами. В результаті проведення експериментальних досліджень визначені органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники сиркового десерту з наповнювачами та встановлено, що всі зазначені показники відповідають нормативним показникам якості для сиркових десертів.

Ключові слова:
Ключові слова: сирковий десерт, наповнювач, рослинні інгредієнти, волоський горіх, липовий мед

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Скрипніченко, Д., Дец, Н., & Ланженко, Л. (2020). ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СИРОВИННИХ ІНГРЕДІЄНТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СИРКОВОГО ДЕСЕРТУ З НАПОВНЮВАЧАМИ. Scientific Works, 84(2), 10-16. https://doi.org/10.15673/swonaft.v2i84.1881
Розділ
Статьи

Посилання

1. Smoliar, V. I. (2012) Stan faktychnoho kharchuvannia naselennia nezalezhnoi Ukrainy // Problemy kharchuvannia. № 1 2. 5 9.
2. Miniailo, O., Miniailo, V., Linetska, Ya. (2018) Molokoproduktovyi pidkompleks Ukrainy: tendentsii rozvytku // Tovary i rynky. №. 4. 20 35.
3. Kuzmin, Ye. S. (2015) Efektyvnist investytsii pidpryiemstv molochnoi promyslovosti: monohrafiia. Kyiv: NNTS«IAE», 254.
4. Syrokhman, I. V., Zavhorodnia, V. M. (2009) Tovaroznavstvo kharchovykh produktiv funktsionalnoho pryznachennia: navchalnyi posibnyk. Kyiv: TSentr uchbovoi literatury, 544.
5. Adamchuk, L. O., Bilotserkivets, T. I. (2015) Fermentatyvna aktyvnist medu – oznaka yakosti ta naturalnosti // Bioresursy i pryrodokorystuvannia. T. 1 2, vip. 7. 110 114.
6. DSTU 4497:2005. Med naturalnyi. Tekhnichni vymohy. Kyiv, 2007. 21.
7. Dontsova, I. V., Lebedynets, V. T., Hirniak, L. I. (2017) Horikh voloskii – perspektyvna vysokotsinna prodovolcha ta promyslova syrovyna // Naukovi pratsi / Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Lviv, № 18. 92 98.
8. Hrek, O. V., Skorchenko, T. A. (2012) Tekhnolohiia kombinovanykh produktiv na molochnii osnovi: pidruchnyk. Kyiv, 362.
9. Stepanova, V. S. (2018) Rozrobka tekhnolohii napoiv i sousnoi produktsyi na osnovi horikhoplidnoi ta nasinnievoi syrovyny: dis. na zdobuttia nauk. stupenia kand. tekhn. nauk: 05.18.16: zakhyst 09.11.2018 / nauk. ker. A.K. Diakonova. Odesa: ONAKhT, 179.
10. DSTU 3662:2018. Moloko-syrovyna koroviache. Tekhnichni umovy. Kyiv, 2018. 12.
11. Stepanova, V. S., Zisko, I. V. (2017) Aktyvatsiia horikhoplidnoi syrovyny. Zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh, aspirantiv ta studentiv / Odeska natsionalna akademiia kharchovykh tekhnolohii. Odesa, 190 191.
12. DSTU 4503:2005. Vyroby syrkovi. Zahalni tekhnichni umovi. Kyiv, 2005. 14.