Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

КІНЕТИКА ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ПОДРІБНЕНИХ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Діана Петрівна Кіндзера
Володимир Михайлович Атаманюк
Р. Р. Госовський

Анотація

В матеріалах статті обґрунтовано актуальність вибору об’єкту дослідження – подрібнених стебел соняшника, з метою виготовлення паливних брикетів. Встановлено, що результати експериментальних та теоретичних досліджень, які наводяться у науковій літературі неможливо застосувати для прогнозування кінетики сушіння такого виду сировини, внаслідок складної клітинної будови стебел соняшника, розподіл вологи у яких є нерівномірним, наявності як вільної вологи, так і зв’язаної, яка міститься у клітинах та міжклітинному просторі. Показано вплив температури теплового агенту, швидкості його фільтрування крізь стаціонарний шар різної висоти вологих подрібнених стебел соняшника на кінетику сушіння. Наведена графічна залежність швидкості фільтраційного сушіння від біжучої вологості матеріалу для досліджуваних параметрів теплового агенту та висот стаціонарного шару. Представлені результати дослідження динаміки видалення вологи за різних параметрів теплового агенту та висот стаціонарного шару подрібнених стебел соняшника. Встановлено, що інтенсивність видалення вологи в періоді повного та часткового насичення теплового агенту не залежить від висоти шару матеріалу, а визначається лише сушильним потенціалом теплового агенту та кількістю теплоти, яка вноситься в шар вологого матеріалу. Підтверджено зональний механізм фільтраційного сушіння подрібнених вологих стебел соняшника. Запропоновано оптимальні технологічні параметри, за яких енерговитрати на реалізацію процесу фільтраційного сушіння є мінімальними.
Ключові слова:
біопаливо, подрібнені стебла соняшника, вологовміст, кінетика, динаміка, швидкість сушіння, зональний механізм сушіння

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кіндзера, Д., Атаманюк, В., & Госовський, Р. (2017). КІНЕТИКА ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ПОДРІБНЕНИХ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКА. Scientific Works, 80(1). https://doi.org/10.15673/swonaft.v80i1.197
Розділ
Статьи

Посилання

1. Snezhkyn, Y.F., Korinchuk, D.N., Havun, A.A. (2003), "Intensification of drying of milled peatin peat briquette production", Promyslova teplotekhnika, vol.25, no 4, pp.196-198.

2. Kindzera, D.P., Atamanyuk, V.M., Gosovskiy, R.R. (2015), "Determining the optimum parameters of drying the crushed stalks of sunflower for the production of fuel pellets", Odes. nats. akad. harch. tehnologIy, issue. 47,vol.2, pp. 194 – 198.

3. Korinchuk, D.M. (2010), Development of composite fuel from peat and biomass, Abstrakt of Ph.D. disserta-tion, Technical thermal physics and industrial combined heat and power, Kyiv, Ukraine.

4. Atamanyuk, V. M. and Gumnyczkyj Y.M. (2013), Naukovi osnovy filtracijnogo sushinnya dyspersnyxmaterialiv [Scientific basis filtration drying dispersed materials], Publisher "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine.

5. Huziova, I.O., (2001), Hydrodynamics and Heat and Mass Transfer in the filtration drying material crystal and amorphous structure, Abstrakt of Ph.D. dissertation, Processes and equipment of chemical technology, National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine.

6. Kindzera, D.P. (2003), Drying fuels of different dispersed in a dense layer, Abstrakt of Ph.D. dissertation, Pro-cesses and equipment of chemical technology, National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine

7. Duleba, V.P. (1997), Filtration drying precipitated polyacrylamide, Abstrakt of Ph.D. dissertation, Processes and equipment of chemical technology, National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine

8. Rymar, T.I. (2008), Drying clay in fixed bed, Abstrakt of Ph.D. dissertation, Processes and equipment of chemical technology, National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine

9. Atamanjuk, V.M., Symak D.M. (2011), "Mass transfer in the first period of filtration drying of fine materials", Eastern-european journal of enterprise technologies, issue. 6/6 (54), pp. 14-22.

10. Mosjuk, M.I. (2012), Hydrodynamics and Heat and Mass Transfer during drying chopped "energy" willow in a stationary bed, Abstrakt of Ph.D. dissertation, processes and equipment of chemical technology, National Univer-sity "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine.

11. Atamanjuk, V.M., Barna, I.R. (2012), "Kinetics of filtration drying slag thermal power" Zbirnyk naukovych prac, ONAChT, Issue. 41, vol. 2, pp. 89 – 93.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)