[1]
Г. Оборський і А. Бундюк, ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВОГО КОНТУРУ КОГЕНЕРАЦІЙНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ ПРИ ЗМІНІ ЇЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ, SW, vol 83, no 2, pp 143-152, Груд 2019.