Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

Том 47 (2015)

Наукові праці ОНАХТ входять до нового Переліку наукових фахових видань України, в
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук (Бюлетень ВАК України, №5, 2010).

Опубліковано: 2017-05-31

МАСООБМІН ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ МІКРОВОДОРОСТЕЙ

В В Дячок, Ю В Запорожець, О Б Левко

КІНЕТИКА АДСОРБЦІЇ АЛЬБУМІНУ ПРИРОДНИМ ЦЕОЛІТОМ

Я М Гумницький, А М Гивлюд, В В Сабадаш

КІНЕТИКА ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНО-ГУМІНОВИХ ДОБРИВ

Я М Корнієнко, Р В Сачок, С С Гайдай, О В Мартинюк, О В Куріньовський, А М Любека

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ КОНВЕКТИВНО - ТЕРМОРАДІАЦІЙНОГО СУШІННЯ ГЛОДУ

І В Дубковецький, І Ф Малежик, Л В Стрельченко, Т В Бурлака, Я В Євчук

ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТРАТ ТЕПЛОТЫ НА ИСПАРЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ЯБЛОЧНОГО СОКА

Ю Ф Снежкин, Е В Гусарова, Н В Дмитренко, Л В Декуша, Л Й Воробйов

ЗАСТОСУВАННЯ СТУПІНЧАТИХ РЕЖИМІВ ПРИ СУШІННІ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ

Ю Ф Снєжкін, В М Пазюк, К М Самойленко, О Д Пазюк

ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГІІ ПРИ ВІБРОЕКСТРАГУВАННІ ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

В Л Зав’ялов, Т Г Мисюра, В С Бодров, Н В Попова, Ю В Запорожець, В Є Деканський

ОЧИЩЕННЯ ТОПІНАМБУРОВОГО ЕКСТРАКТУ ВАПНЯНИМ МОЛОКОМ

М М Жеплінська, О С Бессараб, О В Бендерська, І Р Лазарів

АНАЛІЗ ДИСПЕРСНОГО СТАНУ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ЗЕРНОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

В М Чорний, Ю Ю Прищепа, Н В Лапіна, Г В Ляшко, А В Рибачок, Т Г Мисюра, Н В Попова, Ю В Запорожець

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА КОФЕ

С Г Терзиев, Юлия Олеговна Левтринская, С Г Бурдо

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ СУШКА ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ

В А Потапов, Е Н Якушенко, О Ю Гриценко

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ю А Селихов, В А Коцаренко, К А Горбунов, В А Давыдов

ЗБРОДЖУВАННЯ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНОГО ПИВНОГО СУСЛА ДРІЖДЖАМИ РІЗНИХ РАС

Р Б Косів, Н І Березовська, Л Я Паляниця, Т В Харандюк